Prekovremeni sati – nagodbe (obavijest odvjetnika)

Poštovani,

svim zaposlenicima i članovima Sindikata, želim sretnu i upješnu Novu Godinu.

U Novoj Godini  dostavljam izvještaj u predmetima zastupanja radnika Centra Stančić, radi isplate prekovremenih sati. Obaviještavamo vas da smo u svim predmetima sklopili nagodbe, koje su i realizirane s 30.12.2016 god. , te su svim radnicima isplaćene dogovorene naknade ( bez zateznih kamata).

Nagodbe su sastavljene u mojem uredu, dostavljene su sindikalnom povjereniku, koji je organizirao potpisivanje nagodbe i koji će mi potpisane primjerke dostaviti u spis.

Plaćeni su  i odvjetnički troškovi zastupanja, tako da svi ovi postupci neće za Sindikat proizvesti nikakve troškove.

Napominjem da su u dva predmeta donesene sudske odluke kojima je usvojen tužbeni zahtjev prema kojem je poslodavac bio dužan isplatiti radnicima glavnicu, kamate i troškove. Naravno, nakon sklapanja nagodbe,   tražbina radnika je prstala,  pa te presude nemaju nekog praktičnog značenja, osim potvrde oduke poslodavca da sklapa nagodbe i na taj način ubrza rješavanje sporova, a time i teret zakonskih zateznih kamata i parničnih troškova.

Prilažem popis radnika  koji su sklopili nagodbe  i dobili neto isplate, a koji popis je napravlje od strane sidnikalnog povjerenika.

1. ——————–

2.146,56

2.———————

6.822,45

3.———————

5.784,90

4.—————

5.687,76

5.—————————-

8.094,12

6.———————

4.353,30

7.——————-

4.895,10

8.————————–

31.584,50

9.———————–

25.092,36

10.——————

3.105,96

11.—————————-
3.059,20

12.————————

1.699,00

13.——————–

10.259,04

14.—————-

2.586,60

15.———————-

5.054,94

16.—————

11.164,54

17.———————-

4.102,56

18.————————

4.628,82

19.——————-

17.092,30

20.——————–

3.262,20

21.———————————–

4.431,60

22.———————

11.325,60

23.———————-

16.789,32

24.——————————

12.079,44

25.——————————

2.933,60

26.————————————–

4.042,71

27.——————–

8.236,00

28.———————–

12.603,84

Ukupno isplaćeno 232.918,32

Ocijenjujemo da je ova akcija Sindikata bila brza i uspješna i da su članovi sindikata zadovoljni s postignutim.

Prednje izvolite primiti na znanje.

S poštovanjem!

Željko Petrišić, odvjetnik