OSIGURANJE ČLANOVA SINDIKATA

Činjenica da radimo u vrlo osjetljivom sustavu u kojem  svaki zaposlenik snosi odgovornost za život i zdravlje korisnika kao i odgovornost za kvalitetu pružanja usluga prema korisnicima, činjenica da se ugovorena prava iz Kolektivnih ugovora ne primjenjuju  te činjenica da su zaposlenici u sustavu nezaštićeni u obavljanju profesionalne dužnosti i k tome izloženi verbalnim i fizičkim napadima od strane potencijalno opasnih korisnika, Sindikat socijalne skrbi, prvi je Sindikat u RH koji je sklopio policu osiguranja pravne zaštite za sve svoje članove i zbog toga dobio eksluzivu u djelatnosti socijalne skrbi, naime niti jedan sindikat u našoj djelatnosti neće moći sklopiti ovakvu policu osiguranja sa osiguravajućom kućom ARAG SE. Osiguravajuća kuća ARAG SE je renomirana njemačka osiguravajuća kuća koja na području EU i SAD sindikatima pruža slične usluge.

 • Osigurateljna zaštita se odnosi na sljedeće rizike i klauzule:
 • Opća kazneno pravna zaštita – profesionalno područje (pravna zaštita i u prekršajnom postupku, a vezano za djela počinjena u svezi obavljanja profesionalne djelatnosti)
 • Opća odštetno pravna zaštita – profesionalno područje (pravna zaštita za članove SZDSSH koji su pretrpjeli imovinsku ili neimovinsku štetu na poslu, na putu na posao ili povratku s posla kući)
 • Pravna zaštita na području radnog prava – profesionalno područje (pravna zaštita u svim sukobima s poslodavcem, uključuje i medijaciju)
 • Pravna zaštita vozača – za vrijeme službenog puta – službenim ili privatnim vozilom (službeni put je svako putovanje povezano s poslom, dolazak i povratak direktno kući s posla)
 • kaznenopravna zaštita – kazneno pravna zaštita na području prometa (prekršaji nisu uključeni u osigurateljno pokriće)
 • Pravna zaštita vozačke dozvole
 • Pravna zaštita savjetovanje – jedan (1) usmeni pravni savjet godišnje za svakog člana SZDSSH iz bilo kojeg područja prava kod kontaktnog odvjetnika
 • Svota osiguranja:
 • Svota osiguranja je 100.000 EUR, po štetnom događaju i po svakom članu sindikata.
 • Nema franšize – ukupne troškove postupka pokriva ARAG.
 • Osigurateljno pokriće je bez agregatnog limita, (nema ograničenja broja štetnih događaja)
 • Troškovi koje snosi (pokriva) osiguranje pravne zaštite:
 • Osiguravajuća kuća ARAG SE pokriva svojim osiguranicima kako sudske tako i izvansudske troškove i to:
 • odvjetničke troškove
 • troškove vještaka odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda
 • troškove svjedoka
 • troškove tumača
 • dodatni materijalni troškovi (fotokopiranje na sudu i sl.)
 • sudski troškovi – takse odnosno paušalne pristojbe
 • osiguranje pologa jamčevine u slučaju određivanja pritvora do 100.000 EUR
 • putni troškovi za suđenje u inozemstvu
 • troškovi izvansudskih nagodbi, medijacija
 • presudom određeni troškovi suprotne strane.

Protokol postupanja u štetnom slučaju

U slučaju nastanka osiguranog slučaja pozivom na ARAG-ov broj brigu oko zaštite Vaših prava na sebe preuzimaju stručne službe ARAG SE koje će u suradnji s Vama i odabranim odvjetnikom poduzeti sve potrebne radnje za zaštitu Vaših prava i interesa koja su pokrivena Vašom policom osiguranja.

1. Član SZDSSH kontaktira ARAG na broj: 01 77 76 877 odnosno putem maila: info@arag.hr

2. Ukratko opiše svoj problem/potrebu za pravnom zaštitom.

3. U ARAG-u mu savjetuju dva odvjetnika, u okolici prebivališta koji su najprikladniji za rješavanje problema.

4. Član SZDSSH bira odvjetnika, kontaktira ga i dogovara termin sastanka.

5. Na sastanak član SZDSSH donosi svu potrebnu i dostupnu dokumentaciju vezanu uz slučaj. Kod odvjetnika se predstavi policom osiguranja odnosno imenom i prezimenom.

6. Po obavljenom sastanku odvjetnik obavještava ARAG o obavljenom sastanku uz opis problema/situacije/slučaja.

Odvjetnik obavještava ARAG o dva moguća scenarija:

 • Pravni savjet – u tom slučaju sa primljenim savjetom od odvjetnika događaj je završen.
 • Tuženje/obrana/ostvarenje prava – u tom slučaju ARAG u roku od nekoliko dana u pisanom obliku šalje obavijest o preuzimanju pokrića, tako članu SZDSSH kao i odvjetniku.
 • Potonjem član SZDSSH dogovara novi sastanak s odvjetnikom gdje zajedno s odvjetnikom poduzima daljnje korake vezano uz ostvarenje prava te potpisuje punomoć za zastupanje.

U privitku dopisa je plakat te molimo povjerenike da ga izvjese na istaknutom mjestu.

Sa poštovanjem,

 Jadranka Ivezić, predsjednica