IZVJEŠĆE SA 5. i 6. SASTANKA PREGOVORA ZA GKU 2018.

Izvješća sa 5. i  6. sastanka Pregovaračkih odbora  Vlade Republike Hrvatske i Sindikata zaposlenika  u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske koji su održani dana 14. prosinca 2017. i  dana  23. siječnja 2018. godine .  

Prije samog postupka pregovaranja član pregovaračkog odbora ispred Vlade RH izvjestio je  o sastanku koji je održan u Ministarstvu financija kojem su prisustvovali nadležna ministrica gospođa  Nada Murganić, ministar financija gospodin Zdravko Marić i predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti  socijalne skrbi gospođa  Jadranka Ivezić. Na sastanku je dogovoreno da se pristupi izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u dijelu koji se odnosi na članak 8.

Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi gospođa Jadranka Ivezić zatražila je da se o istom uputi pismo namjere od strane Vlade jer je kako je naglasila izmjena Uredbe bitan preduvjet za nastavak pregovora. Također je na sastanku dogovoreno da će u postupak izmjene Uredbe biti uključeni i sindikati.

U postupku pregovaranja tijekom 5. sastanka dogovorena su 4 članka , dok je  jedan članak prihvaćen uz potrebu jasnije formulacije. Ostali članci nisu ugovoreni jer zahtijevaju uskladbu s postojećim zakonskim propisima npr. Zakonom o zaštiti na radu i dr.

Na 6. sastanku prije postupka pregovaranja  nadležna ministrica gospođa Nada Murganić istaknula je da su i ona i predstavnici nadležnog ministarstva upoznati sa problemima koji muče radnike u sustavu socijalne skrbi , te je detaljnije upoznala pregovaračke odbore o razgovoru s članovima Vlade RH  (ministrom financija i ministrom rada ) na okolnost nužnosti pristupanja izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u dijelu koji se odnosi na članak 8.  U cilju pristupanja izmjeni  predmetnog članka, pozvala je Pregovarački odbor sindikata da odluče tko će biti njihov predstavnik u postupku izmjene Uredbe , a o čemu će se Pregovarački odbor izjasniti.

Isto je tako prije postupka pregovaranja član pregovaračkog odbora Stjepan Topolnjak predložio izradu pročišćenog teksta nacrta prijedloga Kolektivnog ugovora za djelatnost  socijalne skrbi koji bi obuhvaćao sve članke o kojima se pregovaralo.

Na ovom sastanku  usuglašena su 4 članka u cjelosti . za članak kojim je uređeno uvećanje plaće  Sindikat predlaže da se o istom ne raspravlja dok se ne sastane radna skupina za izmjenu Uredbe.  Isto tako i ostali članci kojima su uređena ostala materijalna prava radnika ostaju „otvoreni“, a isto tako i prijedlozi članaka Sindikata gdje se pregovarački odbor Vlade treba očitovati.

Na kraju postupka pregovaranja predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnoti socijalne skrbi gospođa Jadranka Ivezić skreće pozornost na žurnost u sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.