OBAVIJEST o suradnji s ministarstvom

Poštovane kolegice i kolege,

U privitku vam dostavljamo Zaključke sa sastanaka s ministrom Marinom Piletićem i njegovim suradnicima koji su održani na inicijativu i uz sudjelovanje Jadranke Dimić, predsjednice Sindikata zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Domagoja Kronsteina , privremenog predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika i Štefice Karačić, predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Na sastancima s ministrom dana 13. i 16. veljače 2024. godine raspravljene su aktualne teme u djelatnosti socijalne skrbi s naglaskom na teškoće u provođenju reforme sustava i primjene novih zakona, dodatna radna opterećenja stručnjaka u područnim uredima HZSR, sve veći opseg administrativnih poslova na štetu stručnog rada, nedostatak radnika, postupke i način zapošljavanja novih radnika u HZSR i velike probleme u postupcima smještaja djece bez adekvatne roditeljske skrbi kao i odraslih osoba, osobito starih i nemoćnih, te osoba s invaliditetom , kao i probleme u suradnji s pravosuđem.

Posebno je ukazano na probleme zabrane javnog zagovaranja prava korisnika i stručnjaka i nemogućnost vertikalne komunikacije stručnjaka u okviru sustava uzrokovane posebnim uputama ministarstva i ukidanjem stručnih vijeća u PU.

Na preporuku ministra dana 21.veljače održali smo sastanak s državnom tajnicom Marijom Pletikosa i načelnicom Sektora za upravni i inspekcijski nadzor Josipom Crnoja Bartolić i voditeljicom službe za upravni nadzor Majom Karačić s ciljem razmjene informacija o provedenim nadzorima, njihovom ulogom i učincima na kvalitetu rada. Iznijeli smo reakcije i nezadovoljstvo stručnjaka iz prakse načinom provođenja izvanrednih nadzora i informiranja javnosti o provedenom nadzoru kada se navodi broj izrečenih mjera u konkretnom slučaju iako je jasno da to nije ključni pokazatelj kvalitete rada. Zatraženo je obavezno  uključivanja HKSR radi provođenja stručnog nadzora nad radom socijalnih radnika i jasnije definiranje odgovornosti drugih članova stručnog tima kada je to nadzorom potvrđeno.

Slijedom navedenoga nastavljena je suradnja i zajednički rad s Tatjanom Štritof, ravnateljicom  HZSR na žurnoj promjeni akata Zavoda kako bi se dogovorene promjene što prije realizirale. O svim daljnjim aktivnostima ćemo pravovremeno informirati članove naših organizacija.

 

U Zagrebu, 07.03.2024.

Jadranka Dimić
Domagoj Kronstein
Štefica Karačić