Status službene ososbe … traži se!

Poštovana ministrice,

kako je u tijeku javna rasprava (e-savjetovanje) o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Kaznenog zakona slijedom članka 72. parafiranog Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi predlažemo da Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao naše nadležno ministarstvo uputi prijedlog da se napad na zaposlenike u socijalnoj skrbi u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti smatra napadom na službenu osobu odnosno da se uvrsti novo kazneno djelo koje se odnosi na zaposlenike u socijalnoj skrbi u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti te pripadajuće kazne, kao novi članak 315 b.
Ovim putem obavještavamo da je i ovaj Sindikat uputio prijedlog u javnu raspravu.

Prijedlog članka 315.b

„Članak 315.b

(1) Tko zaposlenika u socijalnoj skrbi u vezi s obavljanjem njegove djelatnosti koju obavlja kako javnu službu, silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju njegove djelatnosti,
kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo zaposlenika u socijalnoj skrbi u vezi s obavljanjem njegove djelatnosti ili mu je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora.
(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili grubim postupanjem zaposlenika u socijalnoj skrbi u vezi s obavljanjem njegove djelatnosti, može se osloboditi kazne.“

Molimo da u cilju reguliranja statusa službene osobe za zaposlenike u socijalnoj skrbi u vezi s obavljanjem njihove djelatnosti žurno pristupite postupku upućivanja prijedloga.

S poštovanjem

Predsjednica  Sindikata

                                                                                                       Jadranka Dimić, dipl. socijalna radnica