04. lipnja 2018. ponovno parafiran tekst Kolektivnog ugovora za socijalnu skrb

Tekst parafiranog Kolektivnog ugovora možete preuzeti u nastavku.