Obavijest sindikalnim povjerenicima 22. ožujak 2018.

U Zagrebu, 22. ožujka 2018.  

                                     

                                                                   SINDIKALNIM POVJERENICIMA

 Poštovani,

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

   Izvješćujemo Vas da su pregovori za Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi završeni. Parafiranje ugovorenog KU zakazano je za 27.ožujka o.g. nakon čega će biti objavljen na stranicama našeg sindikata: www.szdssh.hr.

Paralelno sa pregovorima za Kolektivni ugovor, pregovarali smo o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.  Stav Sindikata  je da se neće pristupiti potpisivanju Kolektivnog ugovora  dok Vlada ne donese izmjenu Uredbe u dijelu koje se odnosi na djelatnost socijalne skrb. Napominjemo da su predloženim tekstom Uredbe obuhvaćena sva radna mjesta u sustavu te očekujemo znatna povećanja plaća.

Pregovarački odbor Ministarstva nas je izvjestio da će Uredbu unatoč protivljenju Sindikata uputiti u javno savjetovanje. Držimo takav postupak Ministarstva nepotrebnim i nekorektnim, obzirom da  niti za  jednu uredbu o koeficijentima u javnim službama nije proveden takav postupak. Plaće u javnim službama jesu javne, ali ne vidimo svrhu uključivanja „zainteresirane” javnosti u postupak donošenja izmjene Uredbe za socijalnu skrb.

U privitku: očitovanje Sindikata.

Očekujemo da će primjena KU i Uredbe započeti 1. svibnja 2018.g.

  • Prijedlog pravilnika o standardima za pružanje socijalnih usluga

Radna skupina za izmjenu Pravilnika o standardima za pružanje socijalnih usluga, u koju su imenovani i predstavnici našeg Sindikata započinje sa radom 22.ožujka o.g. o ćemu ćemo Vas redovito izvještavati.

  • Pokretanje pregovora za osnovicu plaća u javnim službama

U privitku Vam dostavljamo dopis koji smo u ime javnih službi potpisnika Temeljnog kolektivnog ugovora za  službenike i namještenike u javnim službama, uputili ministru rada i mirovinskog sustava, gosp. Paviću , a vezano za žurno formiranje i početak rada zajedničke Radne skupine za izradu metodološkog okvira za pregovore o visini osnovice za plaće u javnim službama.

  • ODLUKA SREDIŠNJEG ODBORA O IZMJENI USTEZANJA ČLANARINE

Središnji odbor je na svojoj sjednici od 16. ožujka donio odluku o izmjeni načina ustezanja članarine i to:

–         40% članarine ostaje sindikalnoj podružnici za njene potrebe a 60% članarine izdvaja se u središnjicu Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi

–         u ustanovama u kojima nema podružnice odnosno gdje članovi samostalno uplaćuju članarinu, usteže se 60% članarine i doznačuje na račun Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi

Podsjećamo, Sindikat je 01. siječnja o.g. sklopio policu osiguranja za sve svoje članove sa osiguravajućom kućom Arag kojom se osigurava

  • Opća kazneno pravna zaštita – profesionalno područje (pravna zaštita i prekršajnom postupku a vezano za djela počinjena u svezi obavljanja profesionalne djelatnosti)
  • Opća odštetno pravna zaštita – profesionalno područje (pravna zaštita za članove SZDSSH koji su pretrpjeli imovinski ili neimovinsku štetu na poslu, na putu na posao ili povratku s posla kći)
  • Pravna zaštita na području radnog prava – profesionalno područje (prana zaštita u svim sukobima s poslodavcem, uključuje i medijaciju)
  • Pravna zaštita vozača – za vrijeme službenog puta – službenim ili privatnim vozilom (službeni put je svako putovanje povezano s poslom, dolazak i povratak direktno kući s posla)

– kaznenopravna zaštita – kazneno pravna zaštita na području prometa (prekršaji nisu     uključeni u osigurateljno pokriće)

-Pravna zaštita vozačke dozvole

  • Pravna zaštita savjetovanje – jedan (1) usmeni pravni savjet godišnje za svakog člana SZDSSH iz bilo kojeg područja prava kod kontaktnog odvjetnika

Svota osiguranja:

–  Svota osiguranja je 100.000 EUR, po štetnom događaju i po svakom članu sindikata.

–  Nema franšize – ukupne troškove postupka pokriva ARAG.

–  Osigurateljno pokriće je bez agregatnog limita, (nema ograničenja broja štetnih događaja)

Troškovi koje snosi (pokriva) osiguranje pravne zaštite:

–  Osiguravajuća kuća ARAG SE pokriva svojim osiguranicima kako sudske tako i izvansudske troškove i to:

–  odvjetničke troškove

–  troškove vještaka odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda

–  troškove svjedoka

–  troškove tumača

–  dodatni materijalni troškovi (fotokopiranje na sudu i sl.)

–  sudski troškovi – takse odnosno paušalne pristojbe

–  osiguranje pologa jamčevine u slučaju određivanja pritvora do 100.000 EUR

–  putni troškovi za suđenje u inozemstvu

–   troškovi izvansudskih nagodbi, medijacija

–  presudom određeni troškovi suprotne strane

Protokol o postupanju u štetnom slučaju možete vidjeti na našoj web stranici.

Odluku o izmjeni načina ustezanja članarine Središnji odbor donosi iz razloga povečanih troškova Sindikata.

Molimo Vas da Odluku dostavite u Vaše računovodstvo.

  • NAPUTCI MINISTARSTVA

Napominjemo da se još na sastanku pregovaračkih odbora 25. siječnja 2018. godine pomoćnik ministrice gospodin Masnić obvezao da će u što kraćem roku uputiti naputak svim ustanovama socijalne skrbi o načinu unosa podataka o prekovremenim satima u računalni program i obvezi isplate prekovremenih sati, a i u kojem naputku će stajati da nije potrebna  suglasnost nadležnog ministarstva za zapošljavanje  ( 42 dana) .

Na žalost,  iako smo u više navrata inzistirali na istom kako tijekom daljenjih pregovora tako i na radnim skupinama još uvijek očekujemo realizaciju navedenog.

  • SINDIKALNO – SPORTSKI SUSRETI

U tijeku su pripreme za Sindikalno sportske susrete od 06.06. – 10. 06. 2018. u Trogiru.

Ove godine nudimo tri opcije smještaja sudionika

Opcija A: samo smještaj po cijeni  440,00 kn (110,00 kn po osobi/po danu)

Opcija B: polupansion po cijeni 780,00 kn (195,00 kn po osobi/po danu)

Opcija C: puni pansion po cijeni 930,00 kn (232,50 kn po osobi/po danu)

U ponudi je smještaj u dvokrevetnim i četverokrevetnim apartmanima.

Plaćanje se može obaviti općom uplatnicom uz napomenu da na uplatnici kod opisa plaćanja OBAVEZNO navedete ustanovu socijalne skrbi iz koje dolazite i Vaše ime i prezime. U slučaju grupne uplate molimo Vas da na uplatnici navedete ustanovu, a u prilogu nam dostavite popis sudionika.

Plaćanje možete obaviti uplatom na:

Certitudo partner d.o.o.

za poslovne usluge i turistička agencija

VI Podbrežje 24, 10000 Zagreb

OIB:   41358203921

Privredna Banka Zagreb

IBAN:    HR44 2340 0091 1106 2576 9

SWIFT:  PBZGHR2X

Sve informacije vezane uz organizaciju susreta bit će dostupne na web stranicama CERTITUDO PARTNER turističke agencije i web stranicma Sindikata www.szdssh.hr

Prijave za smještaj i sportska natjecanja se dostavljaju elektronskim putem na e-mail: partner@certitour.com ili preko kontakt obrazca na web stranici http://web.certitour.com/  ili direktno na link  http://web.certitour.com/sindikalno-sportski-susreti

Radujemo se zajedničkom druženju!

Sa poštovanjem,

Jadranka Dimić, predsjednica