Dopis predsjedniku Vlade Republike Hrvatske

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA
NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA
HRVATSKE NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA
SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE

Zagreb, 2. veljače 2018.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r Predsjednika Vlade, mr. sc. Andreja Plenkovića

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
n/r ministra, mr. sc. Marka Pavića

Poštovani Predsjedniče Vlade i ministre,
tragom Upute o naknadi troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla (Klasa: 402-01/18-01/00004; Urbroj: 533-27-18-0004) koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 29. siječnja 2018. godine poslalo svim osnovnim školama, srednjim školama, učeničkim domovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja uputili su ministru Paviću dopis u kojem upozoravaju na štetnost i nedopustivost takvog postupka, ističući kako nitko osim Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor) nema pravo davati tumačenja odredaba tog kolektivnog ugovora.

U navedenom dopisu s pravom je posebno istaknuto štetno, ishitreno i u najmanju ruku nekorektno postupanje gospodina Stipe Mamića, dipl. oec., pomoćnika ministrice znanosti i obrazovanja, a koji potpisuje predmetnu Uputu MZO-a. Gospodin Mamić bio je član Pregovaračkog odbora Vlade RH u pregovorima za Temeljni kolektivni ugovor, a od strane Vlade RH imenovan je i kao član u Povjerenstvo za tumačenje istog.

Potpisivanje i slanje Upute u kojoj se odredbe o naknadi troškova prijevoza jednostrano tumače na način koji je u potpunoj suprotnosti s voljom ugovornih strana koje su sudjelovale u pregovorima i sklopile Temeljni kolektivni ugovor, smatramo skandaloznim i manipulativnim činom. Na navedeni način, gospodin Mamić potpuno je kompromitirao svoju funkciju člana u Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora, narušio povjerenje i odnose između ugovornih strana te iznimno otežao budući zajednički rad u Povjerenstvu za
tumačenje. Smatramo da gospodin Mamić mora odstupiti s navedene funkcije, odnosno da nakon ovakvog postupka ne može biti jedan od članova Povjerenstva za tumačenje.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, a s ciljem izgradnje partnerskih odnosa i suradnje u dobroj vjeri, predlažemo da Vlada RH razmotri izneseni prijedlog te da umjesto Stipe Mamića, dipl. oec. u Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) imenuje drugog predstavnika.

S poštovanjem,

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA
Sanja Šprem, predsjednica, v.r.

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE
Branimir Mihalinec, predsjednik, v.r.

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća, v.r.

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA
Anica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća, v.r.

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE
Jadranka Ivezić, predsjednica, v.r.