Dopis ministru – Pripravnost

Poštovani ministre!

Dana 25.siječnja 2023. godine Područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad zaprimili su obavijest o načinu postupanja stručnih radnika nakon odrađene pripravnosti u svrhu dokazivanja iste.
Obavijest koju je uputila privremena ravnateljica Zavoda gđa. Tatjana Štritof, izazvala je opravdano veliko nezadovoljstvo stručnih radnika koji traže intervenciju Sindikata u pogledu zaštite dostojanstva, digniteta struke i prava zajamčenih Kolektivnim ugovorom.

Iz navedene obavijesti proizlazi niz nelogičnosti ili nepoznavanje instituta pripravnosti.

Sporna obavijest, iako je njome propisano da se efektivnim radom u pripravnošću smatra rad, odnosno izlazak na teren, u policijske postaje, sud, medicinske ustanove te ustanove za smještaj korisnika, kao dokaz odrađene pripravnosti određuje ovjerenu potvrdu od službe MUP-a s navedenim točnim vremenom od kada do kada su nazočili određenoj intervenciji, dakle isključivo rad sa službama Ministarstva unutarnjih poslova.

Pri tome se zanemaruje činjenica da se u slučajevima zlostavljanja ili zanemarivanja djece, nasilja u obitelji, zaštite odraslih osoba, samo manji dio rada u pripravnosti obavlja u suradnji sa policijom, a posao zbrinjavanja, traženja primjerenog smještaja i prijevoza osoba kojima se intervencija pruža je navedenim dopisom zanemaren.

Za očekivati je da će se u ostalim slučajevima stručni radnici morati ishoditi ovjerene potvrde od sudaca, medicinskih djelatnika, dežurnih osoba ustanove ili sigurne kuće u koju se zbrinjavaju i smještavaju korisnici.

Nedopustiva je konstatacija iz obavijesti da se telefonske konzultacije stručnih radnika Zavoda sa službenicima MUP-a ne smatraju efektivno odrađenim satima. Znači li to da stručni radnici mogu mirno spavati i ne moraju tijekom noći obaviti konzultacije sa kolegama iz MUP-a? Ili to znači da konzultacije moraju obaviti isključivo u Policijskoj postaji kako bi se taj rad vrednovao?

Do sada su stručni radnici imali obvezu po završetku razdoblja pripravnosti sastaviti izvješće o provedenim radnjama i intervencijama koje je radnik osobno potpisivao, a ovjeravao je voditelj područnog ureda. Prema uputi privremene ravnateljice sada je potrebno priložiti ovjerenu potvrdu od službe MUP-a s navedenim točnim vremenom otkad su nazočili određenoj intervenciji kojom se dokazuje pripravnost. Ne vidimo razlog za pribavljanjem potvrde od MUP-a osim ako se ne vjeruje stručnom radniku i njegovom izvješću što smatramo krajnje ponižavajućim prema našim stručnim radnicima ili privremena ravnateljica nema iskustva u pripravnosti što ju, po nama, diskvalificira za obavljanje posla privremene ravnateljice.

Vrijeme provedeno u suradnji sa službenicima MUP-a samo je mali dio vremena i poslova koje stručni radnik centra obavlja tijekom pripravnosti. Znači li to da ostatak vremena koje je stručni radnik proveo u pripravnosti neće biti plaćeno jer nema potvrdu nekih drugih službi sa kojima se surađuje tijekom pripravnosti? Nevjerojatno je da pripravnost ili dežurstvo na isti način ne moraju dokazivati naše kolege iz drugih sustava (policajci, suci, liječnici, medicinske sestre) koji sa stručnim radnicima odrađuju pripravnost.

Podsjećamo, poslodavac je dužan provesti sve Zakonom propisane mjere i postupke ukoliko postoji opravdana sumnja u zlouporabu ili krivotvorenje službenih podataka.

Poštovani ministre, ovakvim dopisima se grubo vrijeđaju stručni radnici koji odrađuju pripravnost za zanemarivi iznos u odnosu na težinu intervencije koju obavljaju. Molimo da odmah intervenirate da se navedena uputa stavi van snage kako bi se zaustavila opravdana frustracija i nezadovoljstvo radnika narušenim dostojanstvom. U protivnom ćemo pozvati stručne radnike da se ne pridržavaju navedene upute, a odrađene, a neplaćene sate ćemo utuživati.

S poštovanjem!

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić dipl. soc. radnik