SEMINAR: AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zbog situacije sa pandemijom i zabranom okupljanja nakon gotovo godinu i pol Sindikat zaposlenika u sustavu socijalne skrbi Hrvatske u suradnji sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike organizirao je 18. lipnja 2021., već tradicionalni, seminar Aktualnosti u sustavu socijalne skrbi. Seminar je, kao i uvijek do sad, prvenstveno namijenjen ravnateljima, sindikalnim povjerenicima, ali i svim ostalim zainteresiranim zaposlenicima sustava socijalne skrbi. Teme seminara su, kao što mu samo ime kaže, aktualne u sustavu. Seminaru je prisustvovalo 120 sudionika iz pedesetak ustanova socijalne skrbi.

Predsjednica SZDSSH Jadranka Dimić otvorila je seminar, pozdravila sve nazočne, a posebno gosta ministra rada, mirovinskog osiguranja, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića za kojeg je rekla da je sustav konačno dočekao „muško u kući“ i da su očekivanja od sustava velika, kao i da je izuzetno zadovoljna dosadašnjom suradnjom.

Ministar Aladrović predstavio je novi Akcijski plan – Unapređenje sustava socijalne skrbi. Nakon iscrpnog predstavljanja Akcijskog plana uslijedila je rasprava. Sudionici su postavljali pitanja o obiteljskom zakonu i neposrednom skrbništvu, o smanjenju ovlasti, o ugovorima o radu na određeno kojima se čuva mjesto ravnateljima, o licencama za „mostarske studente“, sastavu nekompetentnih upravnih vijeća i naknadama plaće za zaposlenike koji rade na EU projektima. Ministar je detaljno odgovorio na sva pitanja za što je nagrađen dugim i srdačnim pljeskom.

Drugi predavač je bio profesor sa Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac, čije je mišljenje cijenjeno kod zaposlenika u sustavu socijalne skrbi, a i u ostalim javnim službama. Tema predavanja, koje je bilo izuzetno zanimljivo i dinamično kao i sam predavač, bila je Radni odnosi u socijalnoj skrbi. Profesor Gotovac se posebno osvrnuo na ugovore o radu na određeno vrijeme kao i na sve druge oblike zapošljavanja radnika. Govorio je i o komorama prema kojima je bio posebno kritičan i zaključio da su „rak rana sustava i svrha samim sebima“. Nakon predavanja uslijedila su pitanja na koja je profesor Gotovac iscrpno odgovorio i zaslužio posebno dugačak pljesak, gotovo „standing ovation“

Nakon pauze došao je red na temu „Zlouporaba bolovanja“ koju je obradio i predstavio, sada već stalni gost na seminarima sindikata, odvjetnik Nenad Šimunec. Za ovu temu najviše su zainteresirani bili ravnatelji koji u svojim ustanovama imaju zaposlenike za koje sumnjaju da su na lažnim bolovanjima ili kako je odvjetnik Šimunec rekao koji su si „uzeli bolovanje“. Predavač je dao savjete i zaposlenicima koji su na bolovanju što da rade ako ih poslodavac uznemirava tijekom bolovanja. Kao i uvijek, na predavanjima odvjetnika Šimuneca, tema je detaljno obrađena.

Sandra Pezo iz Ministarstva financija – Porezne uprave obradila je trenutno najzanimljiviju temu u sustavu Obračun plaća temeljem sudskih presuda, jer je sindikat za mnogo zaposlenika u sustavu pokrenuo sudsku tužbu za „6%“. Budući da su sve tužbe za koje su završili sudski procesi presuđene u korist radnika, a neke su presude već postale pravomoćne, ravnatelji a posebno šefovi računovodstva, imaju problem oko načina obračuna i isplate temeljem sudskih odluka. Gđa Pezo je detaljno i uz puno primjera iz sudske prakse objasnila način obračuna i isplate plaća. Detaljno je pokazala kako se ispunjavaju svi potrebni obrasci te odgovorila na sva pitanja zainteresiranih sudionika.

Prema iskustvu sa seminara koje je sindikat održavao u sklopu EU projekta, zadnja predavačica Sanela Dropulić sa temom Intucija – moje poslovno oružje, iako nije tema usko vezana uz sustav socijalne skrbi, uspjela je, uvijek vesela i nasmijana gđa Dropulić, u interakciji sa sudionicima naučiti, nasmijati i opustiti ljude nakon dugog i napornog dana. Da bi pokazala snagu intuicije predvidjela je ishod utakmice reprezentacije Hrvatske i nažalost bila je u pravu jer rekla je da osjeća da će utakmica završiti neriješenim rezultatom.

Još jednom predsjednica sindikata Jadranka Dimić zahvaljuje se svim predavačima i učesnicima na sudjelovanju, a posebno ministru Aladroviću na sudjelovanju u radu seminara. Zbog izuzetne zainteresiranosti za seminar, slijedeći najavljujemo na jesen ukoliko će to dozvoliti epidemiološka situacija.