Ministrica Murganić riješila dugogodišnji problem ugovora o radu ….. više od 400 radnika može odahnut