Isplata božićnice u gotovu novcu

S obzirom na to da smo zaprimili velik broj upita od naših članova vezano za mogućnosti isplate božićnice na zaštićeni račun podsjećamo na Uputu Ministarstva financija od 4. srpnja 2017. godine kojom se pojašnjava način isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora.

S obzirom na to da je božićnica također prigodna nagrada na koju se analogno primjenjuje dana Uputa o načinu isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora, ista se nalazi u prilogu.

Iz iste proizlazi da nije moguće izvršiti isplatu prigodne nagrade (božićnice) na zaštićeni račun nego samo, sukladno Uputi, u gotovu novcu ukoliko su ispunjeni svi upotrebni uvjeti.

UPUTA MINISTARSTVA FINANCIJA