Pismo povjerenicima 28.11.2018.

Poštovani,

Dana 30. listopada 2018. završeni su pregovori o visini osnovice za plaće u javnim službama za 2019. godinu.

Sindikati javnih službi na zadnjem sastanku Pregovaračkih odbora nisu prihvatili ponudu Vlade o povećanju osnovice plaće za 3% od 1. siječnja 2019.

Središnji odbor Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske donio je dana 07. studenog 2018. godine odluku o provođenju referenduma – izjašnjavanja članova Sindikata o ponudi Vlade RH u periodu od 8. do 12. studenog 2018. godine. Na istoj sjednici donesena je odluka da će Sindikat zajedno s reprezentativnim Sindikatima koji djeluju u javnim službama, a temeljem rezultata izjašnjavanja o ponudi Vlade, pokrenuti sve sindikalne akcije uključujući i štrajk.

Izjašnjavanju je pristupilo 74,10% članova od kojih se protiv prijedloga Vlade RH izjasnilo 87,95%.

Stoga smo u dogovoru s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u javnim službama 19. studenog 2018. godine Vladi RH najavili štrajk u svim javnim službama koji je trebao početi 28. studenoga i održavao bi se svaki tjedan sve do ispunjenja zahtjeva za većim plaćama zaposlenika u javnim službama .

Sukladno odredbama pozitivnih zakonskih propisa dana 19. studenog 2018. godine Gospodarsko-socijalnom vijeću dostavljena je obavijest o pokretanju postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu .

Zbog zakonske obveze roka za najavu štrajka bez obzira što je postupak mirenja bio u tijeku Sindikat je dostavio obavijest i najavu štrajka poslodavcima , a isto tako i upute za provedbu štrajka .

Tijekom pregovora i u postupku mirenja pred najavljeni štrajk Vlada je ipak odstupila od svoje ponude povećanja za 3% te je dala posljednju ponudu prije usvajanja državnog proračuna i ta konačna ponuda iznosila je 3 % porasta osnovice od 1. siječnja 2019. te dodatnih 2 % od 1. rujna 2019. godine

S obzirom da vremena za pregovore više nije bilo, sindikati su odlučili pristupiti izjašnjavanju svojih tijela te odlučili prihvatiti ponudu Vlade RH.

Razlozi za takvu odluku su sljedeći: osnovicu za plaće u pregovorima smo pomakli s 1% na 5 %. Bez potpisa ugovora, Vlada RH nije u obavezi isplatiti to povećanje.