ŠTRAJK U JAVNIM SLUŽBAMA

Središnji odbor Sindikata donio je sjednici održanoj dana 07. studenog 2018. godine odluku o izjašnjavanju članova Sindikata o prijedlogu Vlade RH o povećanju osnovice za plaće od 3% u javnim službama s primjenom od 01. siječnja 2019. godine . Na istoj sjednici donesena je i odluka da će Sindikat zajedno s reprezentativnim Sindikatima koji djeluju u javnim službama, a temeljem rezultata izjašnjavanja o ponudi Vlade, pokrenuti sve sindikalne akcije uključujući i štrajk.

Sindikat je u periodu od 08. do 12. studenog 2018. godine proveo izjašnjavanje članova sindikata o prijedlogu Vlade RH.

Izjašnjavanju je pristupilo 74,10% članova od kojih se protiv prijedloga Vlade RH izjasnilo 87,95%.
Ishod izjašnjavanja članova rezultat je dugogodišnjeg nezadovoljstva radnika koji rade preko svih zakonom propisanih normativa te je zbog nedovoljnog broja zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi upitna kvaliteta usluga prema našim korisnicima.

Napominjemo da je u trenutku donošenja Odluke Vlade RH o zabrani zapošljavanja u javnim službama 2016. godine u sustavu socijalne skrbi nedostajalo prema postojećim normativima 22% zaposlenika, a sustav je brojio 8800 zaposlenika čije se plaće isplaćuju iz državnog proračuna. Nakon stavljanja van snage Odluke Vlade RH o zabrani zapošljavanja u javnim službama u travnju 2018. godine sa novim zapošljavanjima sustav socijalne skrbi broji 7127 zaposlenika.

Izjašnjavanju je pristupilo 74,10% članova od kojih se protiv prijedloga Vlade RH izjasnilo 87,95%.
Ishod izjašnjavanja članova rezultat je dugogodišnjeg nezadovoljstva radnika koji rade preko svih zakonom propisanih normativa te je zbog nedovoljnog broja zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi upitna kvaliteta usluga prema našim korisnicima.

Napominjemo da je u trenutku donošenja Odluke Vlade RH o zabrani zapošljavanja u javnim službama 2016. godine u sustavu socijalne skrbi nedostajalo prema postojećim normativima 22% zaposlenika, a sustav je brojio 8800 zaposlenika čije se plaće isplaćuju iz državnog proračuna. Nakon stavljanja van snage Odluke Vlade RH o zabrani zapošljavanja u javnim službama u travnju 2018. godine sa novim zapošljavanjima sustav socijalne skrbi broji 7127 zaposlenika.

Niske plaće, neadekvatni uvjeti rada imaju za posljedicu pojačan odlazak u inozemstvo medicinskih sestara, njegovatelja, kuhara, socijalnih radnika i drugih. I dalje se ne poštuju ugovorena prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (neplaćanje prekovremenih sati, status službene osobe i sl.) , i dalje se sklapaju ugovori o radu na određeno vrijeme do usklađivanja akata / donošenja akata, ne poštuju se normativi propisani Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i dr.

Ponudu Vlade RH držimo neozbiljnom politikom plaća prema javnim službama, a posebice prema sustavu socijalne skrbi ukoliko se želi zadržati mlad i perspektivan kadar. U protivnom Vlada mora preuzeti odgovornost za nekvalitetno funkcioniranje sustava i nemogućnost pružanja adekvatne skrbi prema korisnicima – građanima RH.

Stoga smo u dogovoru s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u javnim službama u ponedjeljak Vladi RH najavili štrajk u svim javnim službama koji bi trebao početi 28. studenoga i održavao bi se svaki tjedan po jedan dan sve do ispunjenja zahtjeva za većim plaćama zaposlenika u javnim službama na način :

u srijedu , 28. studenog 2018.
u utorak, 04. prosinca 2018.
u četvrtak 13. prosinca 2018. ,
te nastavno u dalje u istom kontinuitetu , jedan dan u tjednu , sve do ispunjenja zahtjeva.

Također obavještavamo da smo dana 19. studenog 2018. godine Gospodarsko-socijalnom vijeću dostavili obavijest o pokretanju postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu ( vidjeti na web stranici Sindikata). Ukoliko postupak mirenja ne uspije, Sindikat će dana 26. studenog najaviti štrajk ravnateljima u svim ustanovama socijalne skrbi
Poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka uređeni su člankom 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

(NE)PLAĆANJE PREKOVREMENIH SATI

Obzirom da raspolažemo informacijama da se i nakon sklapanja Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi nastavlja praksa neplaćanja prekovremenih sati, predlažemo članovima da se za navedeno pravo izborimo tužbama.
Stoga smo dostavili i punomoći našim članovima i popis potrebne dokumentacije za pokretanje sporova.
Opetovano napominjemo, da niste dužni potpisivati nikakve izjave poslodavca o prihvaćanju slobodnih dana kao kompenzaciju za plaćanje prekovremenih sati. Zahtjev za korištenje slobodnih dana umjesto plaćanja prekovremenih sati podnosi svojom voljom radnik u okolnostima kada je nastupila potreba za prekovremenim radom.

ZIMSKE IGRE –TOPUSKO 2019.

Sa zadovoljstvom Vas možemo izvijestiti da su u tijeku završne pripreme za 11. Zimske Sindikalne igre koje će se tradicionalno održati u Top – Termama Topusko od 24. do 27. siječnja 2019.g.

U privitku Vam dostavljamo :

1.Obavijest o 11. Zimskim sindikalnim igrama kao i obrazac prijave sudionika.
2.Pismo ministrici gđi Nadi Murganić i odgovor Ministarstva rada na naš upit u svezi ugovora o radu na određeno vrijeme do donošenja/usklađivanja akata

S poštovanjem,

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica