Ministrica Nada Murganić planira za povećanje plaća osigurati oko 71 milijun kuna

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić u proračunu za 2018. godinu planira povećanje sredstava za plaće zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi u iznosu od oko 71 milijun kuna.

Navedeno povećanje u skladu je s politikom Vlade Republike Hrvatske o povećanju plaća zaposlenima u javnim i državnim službama.

U tijeku su pregovori sa predstavnicima sindikata za sklapanje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te za pokretanje pregovora za sklapanje granskog kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, čime će se u detalje definirati kriteriji i mjerila za određivanje visine osnovne plaće, dodataka na plaću i druga materijalna prava radnika u javnim službama.