U pripremi Zakon o radu za vrijeme epidemije. Suspendirao bi sva bitna prava zaposlenika?

Donošenje toga zakona, koji ima radni naslov: “Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID -19”, očekuje se u najkraćem roku.

ako saznajemo iz upućenih izvora, Vlada priprema donošenje zakona koji bi za vrijeme epidemije regulirao pitanja iz radnih odnosa drukčije nego Zakon o radu, točnije – suspendirao bi većinu zajamčenih prava radnika! Indikativno je da se zakon ne bi odnosio na državne i lokalne službenike, jer njihova radna prava uređuju posebni zakoni, nego samo na realni sektor; radnike prepuštene na milost, društvenu odgovornost i mogućnosti poslodavaca.

Donošenje toga zakona koji ima radni naslov: “Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID -19”, očekuje se u najkraćem roku, a njime bi se, privremeno, za vrijeme epidemije, poslodavcima omogućilo sljedeće: mogućnost smanjivanja plaće putem pravilnika o radu do minimalne plaće te ukidanje prava radnika na isplatu jednokratnih materijalnih prava mogućnost jednostranog isključenja pojedinih odredbi kolektivnih ugovora (materijalna prava i sl.) pravo poslodavca da ponudi radniku dodatak ugovora o radu kojim bi se u vremenskom trajanju važenja odluke o proglašenju epidemije skratilo ugovoreno radno vrijeme i time ugovorila plaća niža od prvotno ugovorene mogućnost jednostrane odluke poslodavca o radu na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) mogućnost drukčijeg uređenja prava na naknadu plaće zbog prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti proglašene epidemije bolesti COVID-19 (dakle, smanjivanja naknade) isključenje odredbe o primjeni povoljnijeg prava za radnika iz članka 9. Zakona o radu pravo poslodavca da donese odluku o korištenju godišnjeg odmora radnika bez roka obavijesti od 15 dana mogućnost donošenja odluka o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena radnika isključenje obveze savjetovanja s radničkim vijećem te isključenje traženja suglasnosti od radničkog vijeća neobaveza periodičnih pregleda radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada za vrijeme epidemije bolesti COVID – 19 (uvjerenja bi vrijedila do daljnjega).

Uza sve strahove koji su sada isplivali, od bolesti i elementarnih nepogoda, ne treba posebno naglasiti kakvu vrstu egzistencijalnih strahova budi ovakvo nešto. Čekamo očitovanje Vlade i nadležnog ministarstva.