Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3018

Na temelju članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU

O ISPLATI MATERIJALNIH PRAVA I DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

I.

Materijalna prava i druge naknade ugovorene Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 32/17) isplatit će se za mjesec prosinac 2017. godine te siječanj i veljaču 2018. godine, u visini i na način na koji su ugovoreni.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/480

Urbroj: 50301-25/14-17-2

Zagreb, 28. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.