Pismo ministrici Nadi Murganić,19.12.2016.

Predmet: PREGOVORI ZA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Poštovana gospođo ministrice!

Već više puta smo Ministarstvu za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku poslali prijedlog za pregovore za Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi, prvi puta još 12. rujna 2016.  ali niti jednom nismo dobili odgovor.

Kao što znate Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi istekao je 12. prosinca 2016.  a sada je sukladno članku 199. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) u produženoj primjeni do 12. ožujka 2016.

Iz navedenih razloga nužno je čim prije započeti pregovore za sklapanja novog kolektivnog ugovora.

Obaviještavamo Vas da su za pregovore na sindikalnoj strani, sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavca i sindikata (Narodne novine 93/14, 26/15), reprezentativna dva sindikata: 1. Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske i 2. Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske.

Pregovarački odbor sindikata čine sljedeće osobe:

  1. Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske: Jadranka Ivezić, Krešimir Rožman, Krešo Posedi, Mato Zovkić i Žuborka Kadoić
  2. Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske: Stjepan Topolnjak i Tajana Drakulić.

Predlažemo da se prvi pregovarački sastanak održi u srijedu, 28. prosinca 2016. s početkom u 10 sati u prostorijama Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi, Zagreb, Baštijanova 48.

Ako Vam ovaj termin nije moguće prihvatiti, molimo da predložite drugi u najkraćem roku.

S poštovanjem,

Jadranka Ivezić, dipl. soc. radnik, predsjednica Sindikata