Zapisnik sa sastanka vezanog za očitovanja na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za socijalni rad, održan dana 21. svibnja 2024. godine