Piletić: Konačni prijedlog koeficijenata još nije gotov, 22. siječnja ćemo sve znati

Novi pregovori sa sindikatima otvoreni su radi reguliranja pojma i definicije plaće, ali i dodataka na plaću.

Završen je sastanak pregovaračkih odbora Vlade i predstavnika sindikata o sklapanju novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Prvo su se održali pregovori s predstavnicima sindikata javnih službi, a potom s predstavnicima državnih službi. Novi pregovori sa sindikatima otvoreni su radi reguliranja pojma i definicije plaće, ali i dodataka na plaću.

– Nastavljamo pregovore po pitanju izrade novog temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe i nastavljamo pregovore s predstavnicima sindikata državnih službi o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora. Što se tiče samih uredbi i donošenja novih koeficijenata, nastavljamo razgovore sa svim reprezentativnim sindikatima kojima smo po zakonu obvezni dostaviti konačan prijedlog samih uredbi njima na očitovanje. Dok se to ne dogodi, nastavljamo sa svim sindikatima razgovore kako bismo utvrdili konačan prijedlog samih uredbi koje bi onda 22. siječnja bile prezentirane svim sindikatima. U mandatu ove vlade nominalan rast plaće u državnim i javnim službama iznosio je nešto više od 57 posto, da je kumulativno inflacija negdje na razini ispod 27 posto te da je realan rast plaća u državnoj i javnoj službi u prosjeku od 24 posto. Nema potrebe da nove koeficijente koji su rezultat reformi sustava u javnim i državnim službama vežemo uz bilo koje druge parametre, posebice ne uz inflaciju jer za to postoje pregovori o osnovici i drugim materijalnim pravima. U travnju idu nove plaće za ožujak s novim koeficijentima – rekao je ministar Marin Piletić nakon sastanka s predstavnicima sindikata.

– Ne vidim potrebu da bismo u ovom trenutku razgovarali o budućim koracima dok još nismo predstavili novu uredbu – kazao je.

– Nije meritum ove reforme tko je dobio manje, tko je dobio više. Reformska mjera, novi zakon, nove uredbe trebaju omogućiti jednaku plaću za jednak rad – dodao je ministar te kazao kako konačni prijedlog koeficijenata još nije gotov.

– Dok su otvoreni pregovori, ne vidim mogućnost za štrajk. Uredba nije gotova, koeficijenti nisu konačni, kad 22. siječnja budu prezentirani, onda se sindikati mogu očitovati – rekao je ministar.

“Uredbe će biti donesene do kraja veljače, bit će u primjeni za obračun plaća za ožujak, s isplatom u travnju. Cilj je jednaka plaća za jednak posao, neovisno o tome radi li se o državnoj ili javnoj službi”, istaknuo je ranije ministar Marin Piletić.

U pregovorima sa sindikatima trebalo bi uskladiti odrednice kolektivnih ugovora s novim zakonom. Na uredbe i nov popis koeficijenata Vlada se obvezala Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Ubuduće će biti standardizirana plaća za određeno radno mjesto jer su u javnim službama do sada brojni dodaci donosili veću plaću nego u državnoj službi, rekao je ministar.