SEMINAR: AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 23. i 24. studeni 2023.

Sindikat zaposlenika u sustavu socijalne skrbi Hrvatske u suradnji sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike organizirao je u Zagrebu u hotelu Dubrovnik 23. i 24. studenog 2023., sada već tradicionalni, seminar „Aktualnosti u sustavu socijalne skrbi“. Specifičnost seminara je to što je prvenstveno namijenjen ravnateljima i sindikalnim povjerenicima, ali i svim ostalim zaposlenicima u sustavu koji se u svom radu susreću sa aktualnim temama seminara. Na taj način Sindikat socijalne skrbi promiče socijalno partnerstvo i razvija kvalitetni socijalni dijalog između poslodavaca i zaposlenika.

Teme seminara izabrane su tako da obrađuju i nude rješenja za  goruće aktualne probleme u sustavu, a predavači su bili eminentni stručnjaci iz tih područja.

Seminar je otvorila predsjednica sindikata Jadranka Dimić.  Između ostalog pozdravila je gošću seminara Tatjanu Štritof, novoimenovanu ravnateljicu Hrvatskog zavoda za socijalni rad i poželjela joj puno uspjeha, te dobru i uspješnu suradnju sindikata i zavoda posebno pitanjima iz radno-pravnih odnosa.

Učesnike je u ime ministarstva pozdravila  Marija Barilić ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku.

Nakon uvodnih riječi i pozdrava započeo je radni dio seminara sa sljedećim temama:

 

ŠTO NAM DONOSI NOVI ZAKON O PLAĆAMA?

Predavač: Mirela Bojić, dipl.iur.– glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata

 

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE – Najčešći upiti Povjerenstvu za tumačenje TKU-a

Predavač: Tajana Drakulić, mag.iur.– tajnica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi

 

PRIJEDLOG ZAKONA O INKLUZIVNOM DODATKU

Predavač: Zvjezdana Bogdanović, prof.def.- savjetnica ministra Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

 

ODMORI I DOPUSTI – pravo radnika na godišnji odmor, korištenje godišnjeg odmora iz 2023.godine, naknada plaće i regres za godišnji odmor, naknada za neiskorišteni godišnji odmor, dnevni i tjedni odmor, dopust za osobne potrebe radnika

Predavač: Irena Cvitanović, mag.iur.-viši savjetnik spec. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

 

ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, TAJNOST PODATAKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Predavač: Nenad Šimunec, mag.iur, odvjetnik

 

IZMJENE POREZNIH PROPISA (dohodak, doprinosi)

Predavač: Sandra Pezo, dipl.oec -Voditeljica službe za doprinose, porez na dohodak i porez na dobit, Porezna uprava, Ministarstvo financija

 

RADNI ODNOSI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Predavač: Viktor Gotovac, izv.prof.dr.sc. Pravni fakultet Zagreb

 

Odaziv na seminar bio je izuzetno velik. Sudjelovalo je više od 100 sudionika iz preko 60 ustanova socijalne skrbi. Zanimljive teme, stručni predavači i aktivno sudjelovanje prisutnih, razlog je da su svi prisutni ocijenili seminar najvećom ocjenom i kazali da novi, sličan ovom, očekuju što prije.

U ime sindikata, predsjednica Jadranka Dimić, zahvaljuje svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji i provedbi seminara, a posebno hvala gošći iz ministarstva Mariji Barilić, ravnateljici zavoda Tatjani Štritof,  te predavačima Mireli Bojić, Tatjani Drakulić, Zvjezdani Bogdanović, Ireni Cvitanović, Sandri Pezo, Nenadu Šimunecu i Viktoru Gotovcu.