Priopćenje Sindikata javnih službi o ponudi Vlade RH od 20.10.2023.

Poštovani,

obavještavamo Vas da deset od jedanaest reprezentativnih sindikata javnih službi koji su sudjelovali u pregovorima s Vladom RH o Izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, prihvaća ponudu Vlade iznesenu na trećem pregovaračkom sastanku održanom 20. listopada 2023. te će pristupiti potpisivanju Dodataka III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Slijedeći sindikati javnih službi će pristupiti potpisivanju Dodatka III.:

  • Sindikat hrvatskih učitelja
  • Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske
  • Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
  • Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara
  • Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb
  • Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske
  • Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
  • Nezavisni sindikat zaposlenih u Hrvatskom zdravstvenom osiguranju
  • Hrvatski liječnički sindikat
  • Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi

 

S poštovanjem,

sindikati javnih službi