Poslodavci su u obvezi obračunati razliku privremenog dodatka za dane godišnjeg odmora i bolovanja do 42 dana

Po zahtjevu sindikata Vlada Republike Hrvatske dala je uputu da se službenicima i namještenicima u javnim službama privremeni dodatak na plaću isplaćuje u punom iznosu neovisno o korištenju godišnjeg odmora ili bolovanja do 42 dana.

Poslodavci su u obvezi izvršiti korekciju obračuna za lipanj, srpanj i kolovoz 2023. godine.