Zapisnik sa sastanka održanog u resornom Ministarstvu 16.2.2023.

Poštovani!

Nakon brojnih konzultacija sa radnicima Hrvatskog Zavoda za socijalni rad, održali smo 16.veljače 2023.g. sastanak u resornom ministarstvu u cilju rješavanja problema nastalih reformskim promjenama.

Sastanku su nazočili: ministar Marin Piletić, državna tajnica Marija Pletikosa, načelnica Sektora za podršku organizacije rada ustanova socijalne skrbi Marija Barilić, načelnica sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić, privremena ravnateljica Hrvatskog Zavoda za socijalni rad Tatjana Štritof, predsjednica SZDSSH Jadranka Dimić, potpredsjednik SZDSSH Mato Zovkić, članovi Središnjeg odbora SZDSS Božena Horvat -Alajbegović, Vlado Grujić i član SZDSSH Pavao Čota.

Sastanak u trajanju od tri sata otvorio je niz tema sa kojima se susreću stručni radnici Zavoda u svakodnevnom radu i za koje je potrebna adekvatna i učinkovita podrška resornog ministarstva te je zaključeno slijedeće:

  1. Registar postojećih smještajnih kapaciteta bit će dostupan stručnim radnicima ( predložili smo da se prenamjene postojeći prostori u vlasništvu države u prostore pogodne za smještaj i organizirano stanovanje)
  2. Sa voditeljima mjere nadzora sklapat će se sporazumi/ugovori kako bi se omogućilo provođenje istih bez zastoja u slučaju kada voditelj mjere odustane od daljnjeg vođenja nadzora
  3. Pravilnik o unutarnjem ustroju sistematizaciji poslova Hrvatskog Zavoda dostavit će se Sindikatu na savjetovanje. Prijedlog Pravilnika uputit ćemo Područnim uredima na davanje primjedbi i prijedloga temeljem kojih ćemo uputiti konačno mišljenje.
  4. Vezano uz našu primjedbu na način komunikacije i protok informacija na horizontalnoj i vertikalnoj razini rečeno je da će se isto raspraviti i danas konkretizirati na sastanku Udruge ravnatelja.
  5. Uredba o koeficijentima se upućuje na donošenje u Vladu. Uredbom se mijenjaju koeficijenti treće vrste zvanja čije povećanje neopravdano nije uvršteno Uredbom iz 2018.g. te je neznatno povećan koeficijent ostalih zvanja iz Uredbe koja je na snazi od 2018. Pripremljeni su i novi članci Uredbe za nova zvanja Zavoda i Obiteljskih centara. Iako Uredba nije predmet pregovora, uputili smo komentar na prijedlog Uredbe sa zahtjevom za značajnim povećanjem koeficijenata za stručne radnike obzirom na preopterećenost, kadrovsku podkapacitiranost , veliku profesionalnu odgovornost u radu sa korisnicima i teret reforme koje nose na „svojim leđima“
  6. Po donošenju Uredbe nastavljaju se pregovori za granski Kolektivni ugovor.
  7. Problematizirali smo ugovore o radu na određeno vrijeme kojima se čuvaju radna mjesta ravnatelja za vrijeme trajanja mandata što u praksi može trajati po dva i više mandata za koje vrijeme stručni radnik koji ga mijenja radi na određeno vrijeme. Daljnji radni odnos ravnatelja i ostalih položajnih zvanja po prestanku mandata se u skladu sa Zakonom u socijalnoj skrbi trebaju urediti aneksom ugovora o radu tijekom mandata istih.
  8. Sastanci ministarstva i Sindikata odvijat će se redovito barem jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Slijedeći sastanak dogovoren je za slijedeći tjedan.

Zaključno, sastanak možemo ocijeniti konstruktivnim i dobrom podlogom za daljnju suradnju u cilju rješavanja teškoća u radu koje sa sobom donosi reforma sustava.

 

 

Sa poštovanjem,

Jadranka Dimić, predsjednica