NOVO izjašnjavanje članstva o ponudi vlade RH

Poštovani!

Na sastanku koji je održan u srijedu 26. listopada 2022. Vlada RH je pred sindikate koji djeluju u javnim službama izašla sa ovom ponudom:

Povećanje osnovice za 6 % od 1. listopada 2022. i 2% od 1. travnja 2023. umjesto povećanja za 4% od 1. listopada i povećanje osnovice od 2% od 1. siječnja 2023, te početak pregovora o povećanju osnovice u 2023. godini najkasnije u 3. tjednu rujna 2023. Uz navedeno, Vlada RH nudi i povećanje božićnice za 2022. i 2023. s 1.500,00 kn na 1.750,00 kn, regresa za 2023. s 1.500,00 kn na 1.750,00 kn i dara za djecu u ovoj i idućoj godini s 600,00 kn na 754,00 kn (100 eura).

U odnosu na ponudu o kojoj smo se prethodno izjašnjavali, nova ponuda  je u pogledu visine osnovice za preostala 3 mjeseca 2022. „teža“ za 170 mil. kn ukupno, a osnovica bi  se sa 6.286,29 kn povećala za 377,17 kn i iznosit će 6.663,46 kn. Tromjesečni iznos  za 6% povećanu osnovicu iznosi 1.113,51 kn. Za povećanje visine iznosa božićnice, regresa i dara za djecu Vlada je osigurala oko 225 mil. kn.

Ovo je i konačna ponuda Vlade RH za koju smatramo da je u ovom trenutku korektna i realna.

Ukoliko prihvatimo ponudu Vlade RH Dodatak TKU bi se potpisao 31.10.2022., a to znači da bi povećanje plaće bilo vidljivo već na slijedećoj plaći.

 

Hvala vam još jednom na vašem angažmanu oko izjašnjavanja.

 

Sa poštovanjem,

 

Predsjednica Sindikata

Jadranka Dimić dipl. soc. radnik