Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14. i 26/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke, imenuju se:

– Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Dražen Opalić, pomoćnik ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Marija Barilić, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Nada Zrinušić, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Mirjana Matov, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Josipa Klišanin, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Marija Turalija, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Hana Zoričić, predstavnica Ministarstva financija

– Luka Kevešević, predstavnik Ministarstva financija.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/236

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 9. lipnja 2022.

 

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_67_985.html