Dopis predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Andreju Plenkoviću

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Cij. gosp. mr.sc. Andrej Plenković

Poštovani gospodine Plenkoviću,

na 108. sjednici Vlade RH donesena je odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama. Pri donošenju odluke nije se vodilo računa o stanju sustava socijalne skrbi koji već dugi niz godina radi u podkapacitiranim uvjetima te ne zadovoljava niti minimalne uvjete postojećeg Pravilnika o minimalnim uvjetima socijalnih usluga za domove socijalne skrbi, a posebno je naglašen problem u Centrima za socijalnu skrb u kojima je nedostaje 20% stručnog kadra.

I sam ministar gosp. Aladrović je svjestan problema nedovoljnog kadra u sustavu te je kroz Akcijski plan najavio žurno zapošljavanja 200 zaposlenika, a u narednom periodu zapošljavanje nedostatnog kadra do usklađivanja sa postojećim minimalnim normativima (prema procjeni ministarstva nedostaje 700 stručnih radnika iako se realna brojka kreće oko 2000 radnika). Iako je ministarstvo prošle godine donijelo odluku o žurnom zapošljavanju 200 stručnih radnika, moramo skrenuti pozornost da su se zbog neopravdano velikog broja ugovora o radu na određeno radno vrijeme, zaposlenici sa takvim ugovorima javljali na natječaj za „sigurnije“ radno mjesto na neodređeno radno vrijeme, što znači da nije došlo do novog značajnijeg zapošljavanja.

Dana 16.veljače 2022. godine uputili smo dopis ministru Aladroviću sa zamolbom da se razmotri mogućnost donošenja žurnih Odluka o zapošljavanju socijalnih radnika i pravnika kao i uvođenje prekovremenog rada radi povećanog opsega poslova donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi koji predviđa preispitivanja svih prava i prava na socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi, a koja nije moguće provesti u okviru redovnog radnog vremena. Primjer povećanog opsega poslova moguće je analizirati na nivou Centra za socijalnu skrb Zagreb u kojem je potrebno u kratkom roku preispitati preko 45 tisuća prava iz sustava socijalne skrbi što je sa postojećim brojem zaposlenika nemoguće realizirati u postojećim uvjetima.

Uz postojeći problem, pojavljuje se dodatni problem skrbi o izbjeglicama pogođenih ratom u Ukrajini, što smještajem starih i nemoćnih osoba u ustanove socijalne skrbi, brigom o djeci bez skrbi, dodjelom jednokratnih pomoći, psihosocijalna pomoć i sl.
Sustav socijalne skrbi je prenapregnut i nije u stanju podnijeti ovaj teret krize bez dodatnog zapošljavanja. Ovaj sustav treba osigurati kvalitetnu skrb korisnicima usluga koju je nemoguće pružiti u ovakvim okolnostima.
Stoga Vas molim i apeliram da sustav socijalne skrbi u kojem je svaki radnik odgovoran za zdravlje i život korisnika, izuzmete iz navedene odluke o zabrani zapošljavanja.

S poštovanjem,

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica