Dopis ministru Josipu Aladroviću

Zagreb, 16. veljače 2022.

MINISTARSTVO RADA , MIROVINSKOG SUSTAVA ,
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
n/p MINISTRA
cij. gosp. Josip Aladrović

 

Poštovani ministre,

molim Vas da razmotrite mogućnost donošenja žurnih Odluka o zapošljavanju socijalnih radnika i pravnika kao i uvođenje prekovremenog rada radi povećanog opsega poslova donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi koji predviđa preispitivanja svih prava i prava na socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi, a koja nije moguće provesti u okviru redovnog radnog vremena.

Primjer povećanog opsega poslova moguće je analizirati na nivou CZSS Zagreb prema podacima iz godišnjeg statističkog izvješća.

Žurno je potrebno provesti preispitivanje sljedećih prava :

– 5101 zajamčenih minimalnih naknada ,a za očekivati je i veći broj obzirom na povećanje cenzusa koji će motivirati veći broj građana za podnošenje zahtjeva imajući u vidu činjenicu da će biti povoljnije od nacionalne mirovine;
– 6503 osobne invalidnine, također, uz preispitivanje postojećih prava očekuje se značajan broj novih zahtjeva budući više nema imovinskog cenzusa, tako da će dosadašnji korisnici doplataka za pomoć i njegu kojima je utvrđen IV stupanj oštećenja, ali zbog imovinskog cenzusa nisu mogli ostvariti pravo na osobnu invalidninu nego im je priznato pravo na doplatak, sada moći ostvariti pravo na osobnu invalidninu, a mi ćemo po službenoj dužnosti pokretati navedene postupke preispitivanja prava;
– 10.280 naknada za ugroženog kupca energenata, koje pravo će se sada proširiti na veći broj
energetski ugroženih građana;
– 11.168 doplataka za pomoć i njegu. Određeni broj doplataka će se preispitivati zbog utvrđenog IV stupnja oštećenja i ostvarivanja prava na osobnu invalidninu kao što je naprijed obrazloženo;
– 657 prava na status roditelja njegovatelja i njegovatelja, navedeno je pravo prošireno i na druge članove obitelji tako da je za očekivati povećanje broja korisnika tog prava ;
– 1.384 socijalnih usluga cjelodnevnih i poludnevnih boravaka;
– 3.082 prava na privremeni i dugotrajni smještaj, od toga 2.223 prava na dugotrajni smještaj, preispitivanja se moraju provoditi između ostalog zbog povećanja naknade za osobne potrebe korisnika socijalne usluge smještaja.

Važno je napomenuti da u ovom trenutku svi Centri za socijalnu skrb rade sa nedostatnim brojem stručnih radnika, a radnici rade poslove u daleko većem opsegu nego što je to propisano postojećim normativima. Novim Zakonom uvode se neke nove socijalne usluge koje će dodatno opteretiti stručne radnike.

Uzimajući u obzir činjenicu da broj novo zaprimljenih predmeta i broj predmeta u radu nije moguće rješavati u okviru zakonskih rokova sa smanjenim brojem izvršitelja, molimo Vas da žurno donesete odgovarajuće odluke u pogledu neophodnog zapošljavanje određenog broja socijalnih radnika i pravnika te plaćanja prekovremenog rada.

 

S poštovanjem

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica