Pismo sindikalnim povjerenicima SZDSSH 27.travnja 2021.

Održan prosvjed „Čujete li našu šutnju“

21. travnja 2021. u organizaciji našeg Sindikata održan je polusatni prosvjed pod nazivom „Čujete li našu šutnju?“. Odaziv je bio izuzetno dobar, medijski odlično popraćen te smo uspjeli poslati jasne poruke nadležnima koje dugi niz godina upozoravamo i zahtijevamo da pristupe rješavanju problema koji prijete urušavanjem sustava socijalne skrbi: potkapacitiranost stručnim i svim drugim djelatnicima u sustavu, opterećenost prevelikim brojem korisnika na postojeći broj stručnih radnika, loši uvjeta rada zbog neprimjerenih radnih prostora, preširoki opsega ovlasti, pretjerano administriranje, nedovoljna sredstava za rad, nenapredovanje stručnih radnika, neposredno skrbništvo te izloženost medijskom linču i napadima na zaposlenike.

Zaposlenici u sustavu socijalne skrbi su humani, vrijedni i požrtvovni ljudi koji zaslužuju poštovanje cijelog društva, resornog ministarstva i Vlade RH.

Činjenica da se prosvjed održao u ovako velikom broju ustanova, jasna je poruka nadležnima da su potrebne hitne reforme kako bi se osnažio sustav i kako bi korisnici, koji su najvažniji dio sustava, imali pravodobnu i svu potrebnu skrb.

Želim zahvaliti svima koji su dali podršku i sudjelovali u prosvjedu te svojim izjavama u tiskanim i elektronskim medijima senzibilizirali javnost za probleme sustava.

Predstavljanje Akcijskog plana, ulaganja dodatnih sredstava u sustav i najavljeno žurno zapošljavanje 200 stručnih radnika te nastavak daljnjeg zapošljavanja poruka je resornog ministarstva da su čuli našu šutnju.

Osvrt na  Akcijski plan reforme socijalne skrbi

            Akcijski plan donijet je u vrlo kratkom roku što možemo prihvatiti kao želju da se žurno krene u reformu, ali sa druge strane imamo iskrenu bojazan da te mjere neće pridonijeti učinkovitosti sustava. Ono što nismo mogli iščitati iz akcijskog plana je upravo problem prekomjernih ovlasti i smanjenja opsega rada te ćemo uputit ministru Aladroviću zahtjev za očitovanjem o rješavanju odnosno smanjenju pretjeranih ovlasti.

            Svakako  pozdravljamo žurno zapošljavanje stručnog kadra i nastavak daljnjeg zapošljavanja.

Smatramo da Zakon o socijalnoj skrbi treba uputiti u hitnu proceduru. U njegovom kreiranju moraju biti, kroz radnu skupinu, uključene krovne udruge i stručnjaci iz sustava, jer putem javnog savjetovanja do sada nismo uspjeli ishoditi bilo kakve promjene, niti su naši prijedlozi uvršteni u prijašnje zakone.

Najava osnivanja Akademije za cjeloživotno učenje držimo nepotrebnim. Stručni radnici su u obvezi tijekom radnog vijeka usavršavati se, to je i bitan preduvjet za očuvanje licenca. Ono što nedostaje je plan uže specijalizacije i usavršavanja i takav plan treba izraditi resorno ministarstvo. Osim toga resorno ministarstvo treba poticati i provoditi postupke napredovanja stručnih radnika u zvanje mentor i savjetnik.

Kod osnivanja Povjerenstva za odlučivanje o pritužbama građana nije jasno tko bi sačinjavao to povjerenstvo, na koji način bi se rješavale pritužbe građana i koje bi ovlasti imalo to povjerenstvo.

Mi predlažemo osnivanje Povjerenstva za odlučivanje o pritužbama stručnih radnika na rad resornog ministarstva.

Obiteljski centri moraju biti produžena ruka centara za socijalnu skrb i osnovno usmjereni na potrebe savjetodavne i stručne pomoći obiteljima u tretmanu centara. Iz same najave osnivanja samostalnih Obiteljskih centara to nije bilo moguće iščitati.

Pozdravljamo osnivanje Obiteljskih odjela pri Općinskim sudovima sa educiranim i licenciranim sucima. Na taj način bismo izbjegli dosadašnja silna vještačenja i dugotrajne postupke osobito u djelu obiteljsko pravne zaštite. Podržavamo i uspostavu očevidnika počinitelja prekršajnih i kaznenih djela iz područja obiteljskog nasilja te izrečenih mjera.

Kroz uključivanje predstavnika komora, sindikata, pravobraniteljica, udruga iz domene socijalne skrbi i dr. u rad Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika koje će potvrditi tijekom tjedna Vlada RH, daje nam se prilika da se svi aktivno uključimo u rješavanje dugogodišnjih ali i aktualnih problema u sustavu i smatramo da tu priliku ne smijemo propustiti. Sve eventualne nedostatke Akcijskog plana i sustava socijalne skrbi moramo rješavati zajednički. Molimo Vas da ispred svojih podružnica predložite stručnjake koji bi sudjelovali u radu Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika.

Prezentaciju Akcijskog plana reforme možete vidjeti na web stranici Sindikata (www.szdssh.hr)

Prebrojavanje članstva

            S obzirom na činjenicu da TKU istječe s krajem studenoga ove godine te da je za nove pregovore prethodno potrebno utvrditi novu reprezentativnost Pregovaračkog odbora sindikata javnih službi, upućen je zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja sastava pregovaračkog odbora te je nužno da postupak utvrđivanja reprezentativnosti bude pravovremeno pokrenut.

Odmah po objavljenom javnom pozivu od strane Povjerenstva na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ćemo uputiti obavijesti poslodavcima (svim ustanovama u kojima sindikat djeluje) o postupku utvrđivanja reprezentativnosti uz zahtjev za dostavu potvrda o broju članova te upute o tome kako se postupak provodi i koje su obveze povjerenika i ravnatelja u postupku prebrojavanja. Rok za dostavu podatka (potvrda) o broju članova sindikata   je 30 dana  (rok počinje teći od dana objave javnog poziva).

U privitku dostavljamo izvod iz dijelova poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku u kojem je popis svih podružnica sindikata. Ukoliko neka sindikalna podružnica nije upisana molimo da nas o tome obavijestite.

Prema dostupnim nam informacijama provodi se anketa za osnivanje novog sindikata koji bi okupio stručne radnike u centrima za socijalnu skrb. Neosporno je  pravo svih zaposlenika na slobodu udruživanja u sindikate. Sindikat koji želi utjecati na radno-pravni status svojih članova mora imati snagu mjerama pritiska i pregovaranja štititi interese svojih članova što predmnijeva da bi trebao biti reprezentativan.

Reprezentativni sindikat koji želi pregovarati za svoje članove mora imati najmanje dvadeset posto radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih na razini sustava i tek tada dolazi u poziciju pregovaranja s poslodavcima o pravima  svojih članova, organiziranja štrajka i svih ostalih aktivnosti koje su zakonom predviđene.

U sustavu socijalne skrbi već postoje dva reprezentativna sindikata koja svojom snagom i položajem zastupaju interese radnika svih profesija koji su zaposleni u djelatnosti socijalne skrbi pa tako i u centrima za socijalnu skrb.

Sindikat koji bi se bavio isključivo problematikom vezanom za rad u centrima za socijalnu skrb i koji bi zastupao, branio i zagovarao samo stručne zaposlenike unutar sustava socijalne skrbi  teško da bi dostigao  pregovaračku  poziciju odnosno ne bi imao mogućnost pregovora i organiziranja sindikalnih akcija. U sustavu več postoji nekoliko takvih sindikata koji okupljaju zaposlenike određenih struka, ali oni su marginalni sindikati koji svojim članovima ne mogu pružiti  sve što mogu reprezentativni sindikati.

Pozivamo Vas de se uključite u postojeće, reprezentativne sindikate, kroz koje ćete moči zaštiti svoja prava, artikulirati zahtjeve struke i aktivno se uključiti u rješavanje problema u svojim ustanovama kao i u sustavu socijalne skrbi.

Inicijativu kojom se želi oslabiti dosadašnja pozicija reprezentativnih sindikata, držimo krajnje neodgovornom. Takvi postupci mogu samo pogodovati vladajućoj strukturi po sistemu “zavadi pa vladaj“, a reprezentativne sindikate dovesti u situaciju da teže brane interese radnika kroz pregovore.

Samo ujedinjeni možemo pokazati pregovaračku snagu i utjecati na promjene u sustavu.

Sindikalno sportski susreti, TROGIR 2021.

Obavještavamo da su u tijeku završne pripreme u organizaciji 38. Sindikalno sportskih susreta.  Molimo da se zainteresirani za sudjelovanje žurno prijave obzirom da su nam ograničeni smještajni kapaciteta.

Informacije o susretima i link za prijavu možete vidjeti na web stranici Sindikata.

U očekivanju Vaših prijava srdačno Vas pozdravljam!

Sa poštovanjem,                                                                                                       

Predsjednica Sindikata
Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica