Objavljen nalaz nadzora u slučaju pretučene curice: “Postupalo se stručno i odgovorno”

Stručnim nadzorom nisu utvrđene pogreške ili propusti u radu ovlaštene socijalne radnice značajne za tragičan ishod postupka, priopćila je Komora socijalnih radnika.

Komora socijalnih radnika obratila se javnosti s rezultatima provedenog stručnog nadzora nad radom socijalne radnice u slučaju smrti dvoipolgodišnje djevojčice Nikoll. Nju je brutalno pretukla vlastita majka, a obitelj je bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški.

Priopćenje Komore socijalnih radnika prenosimo ispod:

“Predmetna obitelj je bila u tretmanu u vremenskom razdoblju od 2017. do 2021. godine. U tom vremenskom razdoblju poduzimane su brojne socijalne intervencije i mjere obiteljsko pravne zaštite maloljetne djece.

Ovlaštena socijalna radnica – voditeljica slučaja je u provedenim postupcima primjenjivala odgovarajuće metode i instrumente socijalnog rada (liste za procjenu razvojnih rizika djece, liste za procjenu roditeljskih snaga i roditeljskih rizika, razgovore i izvide na terenu, savjetovanja i pomaganja obitelji, smještaj, intervencije vezane uz zaštitu žrtava obiteljskog nasilja, planiranje mjere stručne pomoći i potpore, praćenje rada voditeljice mjere stručne pomoći i potpore i druge socijalne intervencije).

U radu je postupala sukladno definiranim protokolima za vođenje slučaja, od prikupljanja podataka, uključivanja korisnika, uključivanja i suradnje sa stručnim timom Centra i vanjskim stručnjacima, pribavljanja potrebne dokumentacije i nalaza, timskog procjenjivanja potreba, predlaganja mjera, te planiranja, praćenja i evaluacije rada u cilju rješavanja problema i zaštite dobrobiti maloljetnog djeteta i druge djece iz obitelji.

Analizom dokumentacije i razgovora s ovlaštenom socijalnom radnicom, te razgovora s voditeljicom mjere stručne pomoći i potpore prof. psihologije i ravnateljem Centra za socijalnu skrb uočena je snažna usmjerenost stručnjaka Centra na poboljšanje odnosa među roditeljima, kako bi se smanjili rizici za uspješan psihofizički razvoj njihove maloljetne djece i stvorili potrebni uvjeti za povratak djeteta iz udomiteljske u biološku obitelj.

Zadnji kontakt i razgovor s djetetom i njegovom majkom dan prije tragičnog događaja obavile su dvije psihologinje Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška (ovlaštena socijalna radnica je bila u izolaciji jer je bila pozitivna na COVID 19).

Tom prilikom nisu uočeni znakovi niti je evidentirana sumnja psihologinja da je dijete sigurnosno ugroženo u svojoj obitelji.

Stručni nadzor je ocijenio da je socijalna radnica u postupcima zaštite dobrobiti postupala stručno i odgovorno, u skladu s pozitivnim propisima, standardima socijalnog rada s obiteljima u riziku i javnim ovlastima Centra za socijalnu skrb u području obiteljsko pravne zaštite djece.

Stručnim nadzorom nisu utvrđene pogreške ili propusti u radu ovlaštene socijalne radnice značajne za tragičan ishod postupka”, priopćila je Komora socijalnih radnika.