ZAHVALA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJI POMOĆI ZA STRADALE OD POTRESA

Poštovani,


Zahvaljujem svima koji su se uključili u akciju Sindikata socijalne skrbi za pomoć stradalima od potresa koji se dogodio 28. i 29. prosinca 2020. na Baniji, a osjetio se i puno šire.


Sindikat je odmah pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za pomoć stradalima i prve uplate na račun sindikata bile su već 29.12.2020.
Prave razmjere štete vidjeli smo u obilasku Petrinje i Siska i posjete našim članovima koji su i u tim teškim trenutcima za njih nastavili brinuti za korisnike. U razgovorima sa povjerenicima i članovima sindikata na njihov zahtjev donijeli smo odluku da ćemo prikupljena sredstva podijeliti na način da svaki član sindikata sa pogođenih područja dobije jednak iznos.


Do 5. veljače 2021. prikupljeno je 156.213,68 kn. U 9 podružnica SZDSSH potresom pogođenih je 101 član, te je na račune podružnica isplaćeno 1.500,00 kn po članu, što je ukupno 151.500,00 kn. Na računu je ostalo još 4.663,38 kn. Ta sredstva će uz redovita sredstva solidarnosti sindikata biti dodijeljena posebno stradalima i oboljelima sa tog područja.


Još jednom zahvaljujem svim divnim ljudima i firmama koji su sudjelovali u ovoj akciji, a posebno zahvaljujem našim prijateljima iz Slovenije i Srbije koji su pokazali svoje veliko srce i uključili se našu akciju.


S poštovanjem


Predsjednica SZDSSH
Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica