Važno! Odluka o plaćenom dopustu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O ODOBRENJU PLAĆENOG DOPUSTA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JAVNIM SLUŽBAMA S PODRUČJA POGOĐENOG POTRESOM

I.

Državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici), s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije na kojem je proglašena katastrofa uzrokovana potresom od 29. prosinca 2020., odobrava se plaćeni dopust u trajanju od deset radnih dana, radi otklanjanja posljedica potresa, neovisno o odredbama kolektivnih ugovora.

II.

Plaćeni dopust iz točke I. ove Odluke može se koristiti tijekom 2021.

III.

Odluku o korištenju plaćenog dopusta iz točke I. ove Odluke donosi čelnik tijela, vodeći računa o zahtjevu službenika i namještenika i potrebama službe.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/07
Urbroj: 50301-21/21-21-2
Zagreb, 7. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_2_28.html