Očitovanje sindikata javnih službi na dopis predsjednika Vrhovnog suda

Poštovani  predsjedniče Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gospodine Đuro Sessa!

Dana 11. studenoga 2020. godine uputili ste na adresu predsjednika Matice hrvatskih sindikata odgovor – očitovanje na dopis upućen od strane sindikata javnih službi dana 10. studenoga 2020. godine.

Svojim očitovanjem, nažalost, niste dali odgovore koji su zatraženi u dopisu.

Stoga Vas ovim putem, pozivajući se na pravo na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013, 85/2015), opetovano pozivamo da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

  1. Je li točna informacija koja je prenijeta putem medija, a dana od glasnogovornika Vrhovnog suda RH g. Željka Pajalića, u kojem isti tvrdi da je odluka Vrhovnog suda RH o dopuštenju podnošenja revizije broj Revd-535/20, u postupku koji se vodi po tužbi zaposlenika obrazovne institucije protiv poslodavca, radi isplate povećanja osnovice plaće za 6%, donesena iz razloga što postoji različita praksa drugostupanjskih (županijskih) sudova u istovjetnim predmetima? Navedena odluka donesena je temeljem uloženog prijedloga za dopuštenje podnošenja revizije od strane Vlade RH, zastupane po nadležnom državnom odvjetništvu.

Naime, kako znate, sindikati javnih službi koji pokrivaju oko 180 tisuća ljudi ne raspolažu takvim informacijama, već upravo suprotno. Prema našim informacijama, u mnogobrojnim istovjetnim predmetima, svi nadležni drugostupanjski – županijski sudovi u RH, koji sude u drugom stupnju u radnim sporovima, zauzeli su identični pravni stav kojim usvajaju tužbene zahtjeve zaposlenika u javnim službama.

Međutim, ako to nije tako, onda Vas ljubazno molimo da nam pošaljete informaciju o točnom broju spisa, sudu i datumu odluke koja ukazuje na nejednaku sudsku praksu. Podsjećamo da su sve presude po Zakonu javne, a mi niti u jednom spisu niti jednog predmeta nismo uočili nejednaku praksu.  

  • Je li posebna služba Vrhovnog suda RH za vođenje evidencije postupila protivno odredbama čl. 37., st. 2., alineja 5., Poslovnika Vrhovnog suda RH, donesenog 16. veljače 2018. godine, a koji Poslovnik ste upravo Vi potpisali?

Navedena odredba, naime, propisuje da služba evidencije pregledava odluke i dopise Vrhovnog suda RH prije otpreme, tako da provjerava je li odluka u skladu s općim shvaćanjem i pravnim shvaćanjem donesenim na sjednici odjela ili izraženim u kojoj ranijoj ili istovremenoj odluci.

Kako Vam je poznato, Vrhovni sud RH donio je već ranije spomenutu odluku Revd-535/20 od 22. travnja 2020. godine kojom je prihvatio prijedlog RH za dopuštenje podnošenja revizije, dok je u predmetu Revd-91/20 od 10. lipnja 2020. godine odbacio prijedlog za podnošenje revizije, također podnesen od strane RH. Uvidom u navedene spise vidljivo je da se radi o sadržajno i tekstualno identičnim prijedlozima, podnesenim od strane RH te potpisanima od iste osobe – zamjenice ODO-a!

Iz navedenog bi proizlazilo da posebna služba za evidenciju nije postupala sukladno navedenom Poslovniku! Ili ste Vi kao predsjednik suda, sukladno odredbi čl. 37., st. 4. Poslovnika, donijeli odluku da posebna služba za evidencije ne mora pregledavati odluke donesene od strane Vrhovnog suda RH u konkretnim predmetima – isplate razlike povećanja osnovice plaće za 6% za zaposlenike u javnim službama.  Ako ste takvu odluku donijeli, molimo Vas i obrazloženje zbog čega je donesena. Ako takva odluka nije donesena, tada je očigledno da je posebna služba za vođenje evidencije u najmanju ruku zakazala i postupala protivno odredbama čl. 39. i dr. navedenog Poslovnika.

Kako je predmetna služba nadležna za praćenje i proučavanje prakse nižih sudova (čl. 37., st.2., alineja 7), ista je vjerojatno, a nadamo se da je tako, pogrešno informirala glasnogovornika Vrhovnog suda RH o navodnom postojanju različite prakse županijskih sudova u RH u konkretnim predmetima, no takva izjava nije demantirana s Vaše strane.

Temeljem odredbe čl. 54. predmetnog Poslovnika, glasnogovornik Vrhovnog suda RH daje službene obavijesti od strane Vrhovnog suda RH. Prema našim saznanjima i spoznajama, očigledno je da službena obavijest Vrhovnog suda RH nije istinita.

U očekivanju Vaših odgovora na zatražena konkretna pitanja i očitovanja na navedene činjenice, ponovno Vas informiramo da takvim postupanjima Vrhovni sud RH izaziva ogromnu pravnu i društvenu nestabilnost, pa i producira nepravdu, upravo suprotno onome za što je ovlašten.

Radi postupanja Vrhovnog suda RH koji je u medije iznio informacije o postojanu nejednake prakse drugostupanjskih sudova, članovi sindikata su dovedeni u zabludu. Upravo radi toga, neki od njih su tu informaciju prepoznali kao rizik te odustali od pokretanja tužbi, a radi čega posljedično neće moći ostvariti svoja nedvojbena prava koja su potvrđena od svih nadležnih županijskih sudova u RH.

Takva postupanja, naravno, dovode i do opće, neosnovane stigmatizacije cijelog sustava pravosuđa, kao sustava koji producira pravnu nesigurnost te time nanosi štetu cjelokupnom društvu u Republici Hrvatskoj, kao i ugledu Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici.

S poštovanjem!

sindikati javnih službi:

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA:

Anica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća, v.r.

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA:

Sanja Šprem, predsjednica, v.r.

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA:

Petar Pervan, v.d. predsjednika Velikog vijeća, v.r.

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI:

Domagoj Rebić, glavni tajnik, v.r.

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU:

Antun Guljaš, predsjednik, v.r.

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE:

Stjepan Topolnjak, predsjednik, v.r.

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE:

Branimir Mihalinec, predsjednik, v.r.

 SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE: Jadranka Dimić, predsjednica, v.r.