Liječnički sindikat: Nakon svih Vladinih zahvala, pljeska s prozora, liječnici su dobili – pljusketinu

U srijedu je pet od 11 sindikata javnih i državnih službi prihvatilo dodatak Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Nakon svih silnih Vladinih javnih zahvala liječnicima, pljeska s prozora Banskih dvora, liječnici su dobili – ne pljusku nego pljusketinu, ogorčeno komentira čelnica Liječničkog sindikata dr. Renata Čulinović Čaić ishod pregovora Vlade s javnim i državnim službama, od kojih je dio prihvatio prijedlog rezanja ranije ugovorenih povišica. Kao pljusku medicinari doživljavaju činjenicu što je presudio glas onih koji će neku povišicu ipak dobiti, samo što je ona dogovorena drugim aktom. No povišica je – povišica.

Sindikalna solidarnost

U srijedu je pet od 11 sindikata javnih i državnih službi prihvatilo dodatak Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama pristavši time na suspenziju rasta osnovica od 2% u dva navrata, 1.lipnja i 1. listopada ove godine, uz uvjet da će od 1. siječnja 2021. osnovica porasti 4%, čime bi se ova suspenzija nadoknadila i osnovica bi iznosila 6044,15 kuna. S tim su se složili sindikati učitelja, visokog obrazovanja, srednjih škola, kulture i zaposlenih u zdravstvenom osiguranju. Nisu se složili liječnici, medicinske sestre i tehničari, socijalna skrb, državni službenici i Preporod. Uz neke iznimke, vidljivo je da su suprotna stajališta u većini zauzeli prosvjetari i medicinari. Medicinari i socijalni radnici bili su isprva i sami spremni pristati na ovakav prijedlog jer, eto, kriza je. No, jedno ih je saznanje neugodno odvratilo od sindikalne solidarnosti.

Policiji i školstvu povišica

Pokazalo se da su na neformalnim sastancima s Vladom predstavnici školskih te sindikata znanosti i visokog obrazovanja utanačili da im se – pristanu li na ovakav dodatak II. TKU, neće dirati sporazum koji su potpisali 5. prosinca 2019. nakon štrajka u školama, a koji nosi uvećanje plaće od 1% od 1. lipnja 2020. i 2% od 1. siječnja 2021. Sindikatu policije pak obećano je da im se, potpišu li sada, neće uskratiti povećanja dogovorena krajem prošle godine. Riječ je o 1% od lipnja, 3% od rujna te 2% od Nove godine. I to je u redu, policija radi krvav posao u otežanim uvjetima, a u obrazovanje moramo ulagati. Činjenica je i da se negdje mora uštedjeti. Međutim, zna se koje su službe iznijele najveći teret pandemije i opet će dođe li drugi val. – Ne cjepidlačimo oko 1%, već se obraćamo Vladi koja je rekla da je situacija teška i da novca nema, a sad najednom ima za one koji su posao odrađivali iz topline svog doma, a nema za one koji su bili na prvoj liniji obrane i koji su omogućili da Hrvatska bude na samom svjetskom dnu po broju oboljelih, a posebno umrlih od COVID-19 – kaže Jadranka Dimić iz sindikata socijalne skrbi. U svakom slučaju, Vlada je sindikate predizborno odradila, a kako kaže Željko Stipić iz Preporoda: “Nakon izbora slijedi novo ‘preslagivanje karata’ i danas preuzete obveze u tome teško da će biti od znatnije važnosti.”