MINISTRICA VESNA BEDEKOVIĆ: “U planu su nova zapošljavanja i veća zaštita socijalnih radnika, jedan tim zasad pokriva i do 300 obitelji“

Prolazi mjesec dana otkako je saborska zastupnica Vesna Bedeković preuzela funkciju ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Možemo slobodno reći da je to jedan od najtežih resora postojeće Vlade jer se bavi danas najaktualnijim pitanjima i problemima u Hrvatskoj, od kojih su demografska politika i sustav socijalne skrbi samo neki. S aktualnom ministricom razgovaramo o prvih mjesec dana nove, odgovorne funkcije, aktualnim pitanjima zaštite socijalnih radnika, primjeni izmijenjenog Zakona o doplatku za djecu i izmjenama drugih zakona koji će odgovoriti na izazove socijalne politike, mladih, obitelji, umirovljenika…

Kako biste ocijenili prvi radni mjesec na ovoj funkciji, kako ste ga proveli? Jeste li se upoznali s problematikom, programima, kadrom?
Vrijeme koje sam dosad imala na raspolaganju iskoristila sam kako bih se na najbrži i najkvalitetniji način upoznala sa svim procesima, programima, projektima i aktivnostima koje provodi Ministarstvo, kako ne bi bilo nikakvog zastoja u njihovoj provedbi.
Proteklo vrijeme koristila sam i za službeni posjet pružateljima usluga u sustavu socijalne skrbi – posjetila sam Centar za rehabilitaciju „MIR“ u Rudinama i Udrugu sv. Jeronima u Kaštel Gomilici, Udrugu osoba s invaliditetom „Prijatelj“ u Metkoviću te Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici.

Što biste izdvojili kao najveće izazove koji su pred Vama?
Najveći izazovi, a time i prioriteti koje sam do sada najavila, odnose se na Demografsku revitalizaciju kroz donošenje Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske i provedbu različitih programa. Tu je i rad s mladima kroz donošenje Nacionalnog programa za mlade i provedbu definiranih mjera. Potom osnaživanje obitelji kroz djelovanje centara za socijalnu skrb i odvajanje obiteljskih centara te kroz razvoj i provođenje programa namijenjenih roditeljstvu uz intenzivni savjetodavni i tretmanski rad, osobito s obiteljima u riziku, a s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija i uloga te prevencije rizičnih ponašanja u obitelji. U suradnji s UNICEF-om provodi se program „Za snažniju obitelj“, usmjeren upravo na razvoj programa edukacije i podrške roditeljstvu, razvoj usluga i jačanje kapaciteta stručnjaka za procjenu rizika i provođenje mjera obiteljskopravne zaštite, provođenje različitih oblika tretmana s obiteljima u riziku i prevencije institucionalizacije, unapređenje međuresorne suradnje u području zaštite djece i mladih i obitelji u riziku te razvoja i unapređenja udomiteljstva.

Jedan od ciljeva Ministarstva, ali i Vlade, je i promjena Zakona o socijalnoj skrbi. Što uključuju promjene?
Cilj je osnažiti cjelokupni sustav. Donošenje Zakona o socijalnoj skrbi je zapravo preduvjet za organizacijske i strukturne promjene u centrima za socijalnu skrb. On će omogućiti da se osamostale obiteljski centri i ojača njihova uloga, smanjiti broj javnih ovlasti i rasteretiti centre za socijalnu skrb od poslova koji su u nadležnosti drugih sustava (odgoj i obrazovanje, rad i zapošljavanje, pravosuđe, jedinice lokalne samouprave). Ujedno, omogućit će da se nastavi proces deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi i osigura razvoj i dostupnost socijalnih usluga za sve korisničke skupine na razini lokalne zajednice, jača i promovira udomiteljstvo kao najadekvatniji oblik alternativne skrbi povećanjem naknada i usluga namijenjenih suzbija-nju siromaštva i unapređenjem međuresorne suradnje. Jedan od bitnih prioriteta je svakako i intenziviranje procesa deinstitucionalizacije, a to podrazumijeva i veći stupanj korištenja sredstava fondova EU.

Kada govorimo o demografskoj politici, koje promjene građani mogu očekivati u narednih godinu dana?
Prioritet je donijeti Strategiju demografske revitalizacije Republike Hrvatske te osigurati njenu provedbu. Ovaj strateški dokument od nacionalne važnosti po prvi puta donosi niz novih mjera kojima se može zaustaviti negativni demografski trend. Nacrt prijedloga ovog dokumenta je u završnoj fazi, u proceduri je davanja mišljenja nadležnih tijela nakon čega će biti moguće definirati kada će ići u daljnju proceduru. Važan naglasak stavlja se i na nastavak postojećih programa Ministarstva usmjerenih usklađivanju profesionalnog i obiteljskog života koji već pokazuju rezultate u praksi, a to su Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima te program „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ – „Vrtići za skladniji život“, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. U pripremi je i Program potpore za održavanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u potpomognutim područjima. U svrhu planiranja i osmišljavanja mjera vezanih uz demografski razvoj te dobrobiti obitelji i djece, Ministarstvo kontinuirano razmatra moguće prijedloge normativnih rješenja u području obiteljskih naknada i potpora uključujući i pravo na doplatak za djecu, pri čemu svaka planirana mjera mora biti rezultat analize i prethodne procjene učinaka uz osiguranje odgovarajućih proračunskih sredstava za njezinu provedbu. U tom cilju, u narednom razdoblju poduprijet ćemo uvođenje daljnjih mjera usmjerenih na zaštitu obitelji i materinstva kako bi se nastavili pozitivni pomaci u poticanju demografskog razvoja kao jednog od temeljnih nacionalnih prioriteta.

Socijalni radnici gotovo svakodnevno su izloženi prijetnjama i fizičkim napadima, otkrio je strašan zločin u Đakovu. Kako će najavljeni status službene osobe pomoći zaposlenima u sustavu socijalne skrbi?
Najavljeni status službene osobe rezultat je postignutih dogovora predsjednika Vlade RH s predstavnicima Hrvatske udruge socijalnih radnika, Hrvatske komore socijalnih radnika, Sindikata zaposlenih u sustavu socijalne skrbi i predstavnika Ministarstva. Status službene osobe pretpostavlja izmjene Kaznenog zakona koje su u tijeku i u suradnji s resornim Ministarstvom pravosuđa planiraju se donijeti do kraja godine. Status službene osobe predlaže se za socijalne radnike kao temeljne profesije, ali i za sve druge stručne radnike u sustavu socijalne skrbi. Cilj priznavanja statusa službene osobe je bolja zaštita i sigurnost djelatnika, kao i pokretanje postupaka protiv počinitelja u slučaju prijetnje, verbalnih ili fizičkih napada po službenoj dužnosti, umjesto privatnim tužbama. Radi prevencije rizičnih i nasilnih ponašanja korisnika, uz status službene osobe i tehničku zaštitu te sprječavanja tragičnih događaja, nužno je unapređenje i jačanje međuresorne suradnje, žurnog postupanja i razmjene informacija u zaštiti djelatnika sustava socijalne skrbi, ali i korisnika, osobito najosjetljivijih skupina: djece, starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Koliko korisnika pokriva jedan socijalni radnik i planira li se u budućnosti povećanje broja zaposlenih u centrima za socijalnu skrb, kako bi se smanjio pritisak na postojeći broj zaposlenika?
Obzirom da trenutno jedan socijalni radnik, odnosno stručni tim, pokriva veliki broj korisnika (u prosjeku 200 do 300 korisnika/obitelji), planiramo poboljšati uvjete rada kroz nova zapošljavanja i socijalnih radnika kao „voditelja slučaja“, ali i stručnjaka drugih profila koji su zaposleni u centrima za socijalnu skrb, kako bismo poboljšali kvalitetu stručnog rada. Kako bi se smanjio pritisak na postojeći broj zaposlenika, također ćemo kroz nove zakonske inicijative smanjiti broj javnih ovlasti i rasteretiti centre za socijalnu skrb dijela poslova, osnaživati stručnjake kroz pružanje stalne stručne pomoći od strane Ministarstva, standardizaciju i ujednačavanje postupanja, osigurati dodatne edukacije i stručna usavršavanja i supervizije u sustavu socijalne skrbi.

Hoće li svi centri u Hrvatskoj dobiti detektore metala? Koje mjere zaštite stručnjaka još imate u planu?
U narednom razdoblju osigurat ćemo fizičku i tehničku zaštitu stručnjaka koji rade u centrima za socijalnu skrb i osigurati da svi centri za socijalnu skrb dobiju detektore metala (do 30. rujna 2019. godine) te da se potpisivanjem aneksa ugovora sa zaštitarskim službama prošire ovlasti zaštitara, a time i pojačaju mjere zaštite i sigurnosti zaposlenika. Ministarstvo će pratiti i provjeriti postupanja prema dostavljenoj uputi vezanoj uz osiguranje tehničke i fizičke zaštite zaposlenika i pružiti daljnju podršku u realizaciji istog.

Umirovljenicima veća potpora i zaštita
Koje promjene umirovljenici mogu očekivati u vidu potpora i olakšica Vašeg ministarstva u narednom periodu?
Donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi planira se konkretnija zaštita starijih osoba ostvarivanjem prava iz sustava socijalne skrbi ukoliko su potpisale ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, a isti se ne poštuju, čime su sada dovedeni u
nepovoljan položaj. Također, u cilju unapređenja skrbi za starije, Ministarstvo provodi projekt istraživanja o formalnim i neformalnim oblicima skrbi koji je financiran od strane EU, a temeljem kojeg će se planirati oblici skrbi i razvoj usluga za starije osobe na razini lokalne zajednice, a s ciljem da im se omogući dostojanstven život i ostanak u vlastitom domu što je dulje moguće.

Povećava se broj korisnika dječjeg doplatka, raste i roditeljska naknada
U pripremi su izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Rezultat izmjena bit će povećanje roditeljskih naknada za drugih šest mjeseci korištenja dopusta s 3.900 kn na maksimalno 5.600 kn. Izmjene i dopune ovog zakona su u planu normativnih aktivnosti Vlade RH te se prvo čitanje očekuje u jesen ove godine, kaže aktualna ministrica V. Bedeković. – U srpnju 2018. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu, kojim je dohodovni cenzus za ostvarivanje prava na doplatak za djecu po članu kućanstva povećan s ranijih 50% (1.663 kn) na 70% proračunske osnovice (2.328,20 kn). Ovim zakonskim promjenama proširen je krug potencijalnih korisnika doplatka za djecu te samim time i pronatalitetnog dodatka koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu – ističe nova ministrica. (www.icv.hr, mlo)