Osvrt Sindikata na najavu ministrice Murganić za otvaranje komunikacijskog kanala za pritužbe na rad socijalnih radnika

U ovih nešto manje od tri godine mandata, ministrica Murganić je u nekoliko navrata svojim izjavama „šokirala“ javnost. Posljednjom najavom o otvaranju komunikacijskog kanala za pritužbe građana na rad socijalnih radnika „šokirala“ je sve socijalne radnike i sve ostale zaposlenike u sustavu socijalne skrbi. Ministrica koja je i sama socijalna radnica, pa onda će se valjda na tom kanalu moći ostavljati pritužbe od strane zaposlenika i na njen rad, i dolazi iz sustava dobro je upoznata sa svim problemima koji muče sustav socijalne skrbi. Ukoliko je zaboravila podsjetiti ćemo ju:

– da je sustav potkapacitiran i da pojedini socijalni radnici imaju višestruko više predmeta od broja predmeta propisanih normativima koje je donijelo samo ministarstvo

– da je sustav preopterećen prekomjernim administriranjem na račun stručnog rada sa korisnicima

– da socijalni radnici rade u neadekvatnim prostorima koji ne udovoljavaju zahtjevima rada sa osjetljivom populacijom korisnika

– da izostaje kvalitetna podrška resornog ministarstva u podizanju kvalitete stručnog rada.

– i da unatoč svim problemima i preprekama sa kojima se svakodnevno susreću u sustavu rade izuzetno humani i požrtvovani zaposlenici i prije svega ljudi sa velikim srcem.

Smatramo da se otvaranjem komunikacijskog kanala za pritužbe građana na rad socijalnih radnika ministrica želi skrenuti nezadovoljstvo građana sa radom ministarstva i nje osobno na zaposlenike koji svoj posao obavljaju pošteno i ne mogu riješiti nagomilane probleme u sustavu. Za nerješavanje problema u sustavu ministrica Murganić i njeni najbliži suradnici trebaju preuzeti objektivnu odgovornost i već danas početi poduzimati konkretne korake u rješavanju tih problema.

Najviše od svega nas je začudilo kojom lakoćom je ministrica Murganić odmah prihvatila jednu tako populističku ideju osobe koja sa socijalnim radom nema nikakve dodirne točke i koja je skroz nekompetentna za davanje izjava o stručnom radu socijalnih radnika, a na zahtjeve struke za poboljšanje sustava ne reagira uopće.

Gđa Veljača je u socijalnim radnicima našla najslabiju kariku, koje nitko ne štiti, u borbi protiv nasilja u obitelji. Kako to da se ne otvara komunikacijski kanal za pritužbe građana na rad policije koja na pozive žena koje trpe nasilje ni ne izlaze na teren ili ako izađu nasilnika u pravilu ne izdvajaju iz obitelji?

Kako to da se ne otvara komunikacijski kanal za pritužbe na rad sudaca koji nasilnike ne zatvaraju nego im daju blage kazne, najčešće neke prekršajne ili samo opomene? Čak i kada nekog osude kao nedavno „Daruvarca“ onda u žalbenom postupku se smanjuje kazna.

Predlažemo ministrici Murganić da se ugleda u svoje kolege, ministre zdravstva i prosvjete koji ne dopuštaju linč javnosti na zaposlenicima iz sustava na čijem su čelu, a ne da pada pod utjecaj nekih nekompetentnih udruga i poruka sa raznih društvenih mreža.

Sindikat će i u ovom slučaju stati u zaštitu svojih članova i neće dozvoliti da se krše ljudska i radna prava zaposlenika u sustavu socijalne skrbi.

Za kraj apeliramo na ministricu Murganić da odustane od ideje otvaranja komunikacijskog kanala za pritužbe građana jer u suprotnom će Sindikat biti primoran otvoriti komunikacijski kanal za pritužbe zaposlenika u sustavu socijalne skrbi na rad zaposlenika u ministarstvu.


Jadranka Dimić,
predsjednica SZDSSH