Nada Murganić najavila otvaranje kanala za pritužbe na socijalne radnike

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić najavila je u ponedjeljak, nakon sastanka s predstavnicama inicijative Spasi Me, otvaranje komunikacijskog kanala putem kojeg će žrtve nasilja moći uputiti primjedbe vezane za rad socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb.

Silj ove inicijative je prepoznavanja rizika i kritičnih točaka te otkrivanja pojedinaca koji griješe.

“Danas smo se dogovorile da ćemo otvoriti jedan komunikacijski kanal gdje će sve žrtve nasilja moći uputiti svoja viđenja, žalbe i sve one informacije koje će nam koristiti, a vezane su za njihove pojedinačne slučajeve. Napravit ćemo analizu tih pritužbi s ciljem da s jedne strane otkrijemo rizične točke, a s druge strane i osobe koje rade ovakve drastične pogreške”, kazala je Murganić nakon sastanka.

Uvjerena je da je to izuzetno važno jer, kaže, ljaga na cijeli sustav ne može i ne smije ostati. Poručila je da je velika većina socijalnih radnika predana svom poslu te se radi o jednoj “savjetodavnoj, pomagačkoj djelatnosti koja nosi brojne terete, usmjerena je na pomoć građanima i zaslužuje i takav status u društvu”.

Osvrćući se na navode kako su žrtve imale i imaju pritužbe na rad socijalnih radnika i ostalih stručnjaka u centrima za socijalnu skrb, Murganić je ocijenila da se radi o ozbiljnom problemu te je kazala da žele razjasniti o čemu se zaista radi s ciljem da se vrati vjera u sustav i da žrtve imaju povjerenja u stručne radnike centra za socijalnu skrb.

Istaknula je kako im je važno da sve nepravilnosti budu jasno detektirane i prepoznate i da se “ako je ikako moguće, isprave nepravde koje su učinjene prema žrtvi, ali i da se isto tako prepoznaju rizici i one kritične točke gdje se najviše griješi”. Važno im je, kaže, i da se razluči tko to toliko griješi i radi propuste kojima čini štetu žrtvama, a onda i cijelom sustavu i građanima.

Murganić je naglasila je da se u srijedu na Vladi donosi novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja, u kojem su pobrojane obaveze kod prijavljivanja i postupanja u slučaju nasilja, ne samo kod saznanja da postoji nasilje, već i kod sumnje na nasilje.

“Protokol smo digli na višu razinu, pojačali smo obaveze i odgovornosti svih nosilaca aktivnosti u Protokolu, a po stupanju Protokola na snagu, Ministarstvo će poslati jasno upozorenje svima da ga se striktno drže, kao i obavezu educiranja svih stručnih radnika iz obiteljsko-pravne zaštite koji se bave nasiljem da ga dobro prouče i da ga se pridržavaju u radu”, istaknula je.

Odjelu za stručni nadzor Ministarstva za demografiju, dodala je, skrenut će pažnju na to da bez obzira kada i po kojim pitanjima idu u nadzor, provjere kako se primjena Protokola provodi u praksi.

Glavna organizatorica inicijative Spasi Me Jelena Veljača poručila je da socijalni sustav mora postati prijatelj žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja te izrazila ponos što je “trenutno nekakav most između žrtava koje su se njima javile i tog sustava”.

“U tom smislu svaka žrtva obiteljskog nasilja koja je osjetila sekundarnu viktimizaciju od strane centara, a nama se javila tijekom ova tri mjeseca, sad će njihova pritužba biti proslijeđena”, kazala je Veljača koja smatra da će ta analiza dobro doći svima u procesu, poglavito centrima.

“Imamo vjeru u protokol koji je na Vladi u srijedu i nadamo se da će kroz nekoliko mjeseci, poglavito zbog analize koju smo dogovorili, stvari ići na bolje, da će sustav u jednom trenutku prestati trebati facebook grupe i građanske inicijative te da će zaista početi raditi za svoje žrtve”, poručila je Veljača.

Iz inicijative kažu kako su s jedne strane zadovoljni, a s druge nezadovoljni napretkom koji je napravljen u nekoliko mjeseci otkad je inicijativa započela.

Nisu, kažu, zadovoljni jer su uočeni veliki propusti, ali svjesni su da nisu nastali tijekom noći i da će trebati neko vrijeme da se isprave. S druge strane su zadovoljni jer uočavaju pomake i od samog premijera i resornih ministara i ministrice.