Pismo povjerenicima od 18. ožujka 2019.

Poštovani, 

zahvaljujemo svim zaposlenicima u ustanovama socijalne skrbi koji su dana 08. ožujka 2019. u organizaciji Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske održali polusatne prosvjede „ZASLUŽUJEMO VIŠE I BOLJE“ kojima se iskazala podrška kolegicama i kolegama iz Centra za socijalnu skrb Zadar i izrazilo nezadovoljstvo cjelokupnim stanjem u sustavu socijalne skrbi.

Središnji odbor na sjednici 14.ožujka donio je odluku o daljnjem nastavku aktivnosti organiziranjem mirnog okupljanja u Vašim ustanovama 19.ožujka, na Svjetski dan socijalnog rada, kojim upozoravamo i zahtijevamo od odgovornih da odmah, već danas, pristupe rješavanju problema koji prijete urušavanjem sustava socijalne skrbi:

Od resornog ministarstva i Vlade RH zahtijevamo:

1.      Žurno zapošljavanje stručnog i sveg ostalog kadra koji nedostaje u sustavu.

2.      Poštivanje Pravilnika o normativima koje je donijelo resorno ministarstvo i    usklađivanje normativa sukladno standardima EU

3.      Plaćanje prekovremenog rada

4.      Rješavanje nezakonitih ugovora o radu na određeno vrijeme do donošenja akata u zakonite ugovore o radu na neodređeno vrijeme.

5.      Primjerena plaća za prateće službe u ustanovama socijalne skrbi (administrativni, računovodstveni i drugi radnici koji rade u sustavu socijalne skrbi)

Pozivamo sve zaposlenike u sustavu socijalne skrbi da mirnim prosvjedom, okupljanjem ispred ustanova u vrijeme pauze, daju podršku Sindikatu u borbi za boljitak sustava i svih zaposlenika u sustavu. Uspjet ćemo samo ako svi zajedno damo maksimalan doprinos uključivanjem lokalnih medija i senzibiliziranjem svojih sugrađana za probleme u sustavu.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga  i Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice

Izvješćujemo Vas da je održana prva radna skupina za izmjenu Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga na kojoj je Sindikat iznio niz primjedba sukladno dostavljenim Vašim prijedlozima i primjedbama. Iste smo dostavili i pisanim putem. Očekujemo nastavak rada o čemu ćemo Vas pravovremeno informirati. Prošli tjedan uputili smo i našoj ministrici zahtjev za žurnim izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice u cilju usklađivanja sa standardima EU.

Unapređenje u mentore i savjetnike

Članak 55. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

1.      Poslodavac je dužan u roku od 15 dana od dana stjecanja uvjeta, sukladno propisima koji uređuju napredovanje stručnih radnika u zvanje mentora i savjetnika, dostaviti prijedlog za napredovanje nadležnom ministarstvu.

2.      Nadležno ministarstvo se obvezuje u roku od 30 dana od njegovog zaprimanja odlučiti o prijedlogu iz točke 1. ovog članka.

Temeljem  čl. 10.st.1. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi,( NN 66/2015 )stručni radnici i ravnatelj ocjenjuju se svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Molimo Vas da nas izvijestite ako se Vaš ravnatelj ne pridržava odredbi navedenog pravilnika kako bismo mogli uputiti prijave nadležnoj inspekciji.

Ugovori o radu na određeno radno vrijeme do “donošenja i usklađivanja akata“.

U proteklih nekoliko godina u sustavu socijalne skrbi zapošljavali su se radnici  s kojima su sklapani ugovori o radu na određeno radno vrijeme do “donošenja i usklađivanja akata“.

S obzirom na to da su odredbe iz članka 12. Zakona o radu NN 93/14 i 127/17 u pogledu zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme jasne i nedvosmislene, ovakav oblik zapošljavanja protivan je pozitivnim zakonskim propisima.

Uz nezakonite ugovore o radu, radi se i o degradaciji tako zaposlenih radnika, koji nemaju mogućnost rješavanja  svojih  egzistencijalnih potreba (ostvariti pravo na kredit banaka, dozvoljeni minus i sl).

Pojedini ugovori  o radu sklopljeni su na gore naveden način i prije 5-6 godina te se do danas status radnog odnosa tih radnika nije promijenio.

Obratili smo se u listopadu 2018.g. Ministarstvu rada za mišljenje o zakonitosti  takvih ugovora o radu, te je isto obrazložilo nedopustivost sklapanja takvih ugovora.(u privitku).Višekratno smo i pismenim i usmenim putem upozoravali resorno ministarstvo na ovaj problem. Nažalost, resorno ministarstvo do sada nije našlo shodno reagirati i nastavlja i dalje s takvom praksom zapošljavanja. Stoga molimo sve povjerenike da nas izvijeste o takvim nezakonitim ugovorima u svojoj ustanovi kao bismo mogli uputiti inspekcije rada.  Sklapanjem takvih ugovora krše se odredbe Zakona o radu , i svi naputci i sporne suglasnost resornog ministarstva ne amnestiraju ravnatelje od zapriječene kazne propisane zakonom o radu (31.000,00 – 60,000,00 kn ustanova, 4.000,00 – 6.000,00 kn za ravnatelje).

Sindikalno sportski susreti zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi, Trogir 22.-26.svibnja 2019.

Zadovoljstvo nam je izvijestiti da su završne pripreme u organizaciji Sindikalno sportskih susreta u tijeku.

Zahvaljujemo na pristiglim prijavama i radujemo se Vašem dolasku. Veselimo se tim više jer mi ne trošimo novac poreznih obveznika kao pojedinci, zaposlenici Ministarstva koji su ujedno i članovi udruge Šuss, pozivajući Vaše ravnatelje s uputama na koje igre moraju dovesti zaposlenike. Mi to ne radimo, jer Vi znate gdje su Vaši prijatelji i kolege iz sustava, gdje je dobra zabava i opuštena atmosfera..

Još jednom obavještavamo Vas da sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi zaposlenici ostvaruju četiri dana plaćenog dopusta samo za sudjelovanje na sindikalno sportskim susretima koje organizira Sindikat.

Više o igrama možete vidjeti na našoj stranici www.szdssh.hr ili direktno na linku

U Zagrebu, 18. ožujka 2019.

                                                                                                PREDSJEDNICA SINDIKATA

                                                                                                Jadranka Dimić, dipl.soc. radnik