SEMINAR – Aktualnosti u sustavu socijalne skrbi

Sindikat zaposlenika u sustavu socijalne skrbi Hrvatske organizirao je u Zagrebu 7. i 8. veljače, sada već tradicionalni, seminar „Aktualnosti u sustavu socijalne skrbi“. Specifičnost seminara je to što je namijenjen ravnateljima i sindikalnim povjerenicima, ali i svim ostalim zaposlenicima u sustavu. Na taj način Sindikat socijalne skrbi promiče socijalno partnerstvo i razvija kvalitetni socijalni dijalog između poslodavaca i zaposlenika.

Teme seminara izabrane tako da obrađuju i nude rješenja za  goruće aktualne probleme u sustavu, a predavači su bili eminentni stručnjaci iz tih područja.

Uvodnu riječ održala je Ministrica za demografiju, obitelj i socijalnu politiku Nada Murganić, a nakon uvodne riječi nastavljen je radni dio seminarasa sljedećim temama:

UGOVORI O RADU: sklapanje, sadržaj i promjene ugovora o radu, problem imenovanja i razrješenja voditelja, radni odnos na određeno vrijeme,  prijenos ugovora o radu kod spajanja ustanova  i dr.

Predavač: Izv.prof.dr.sc. Viktor Gotovac – Pravni fakultet Zagreb

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA : obveze i način primjene  Opće uredbe u ustanovama socijalne skrbi, odgovornosti osoba koje vode poslovanje, poslovi službenika za zaštitu podataka i osoba zaduženih za obradu osobnih podataka, položaj i prava ispitanika 

Predavač: Nenad Šimunec, mag.iur.– odvjetnik – predsjednik udruge Educa

ODMORI I DOPUSTI pravo radnika na godišnji odmor, korištenje godišnjeg odmora za 2019. godinu, korištenje godišnjeg odmora iz 2018. godine, naknada plaće i regres za godišnji odmor,  naknada za neiskorišteni godišnji odmor, dnevni i tjedni odmor, dopust za osobne potrebe radnika

Predavač: Irena Cvitanović, dipl. iur. – viši savjetnik spec. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

VJEŠTINE USPJEŠNOG RUKOVOĐENJA: osobine rukovoditelja, motivacija za rad, komunikacijske vještine

Predavač: dr.sc. Jasminka Horvatić, prof. , klinički psiholog, stalni sudski vještak

NAKNADA PLAĆE :  Porezni tretman isplate dnevnica i naknada troškova putovanja, novčane pomoći i naknada za pripravnost

Predavač: Sandra Pezo, dipl. oec. – Porezna uprava, Ministarstvo financija

MATERIJALNA PRAVA IZ TEMELJNOG KOLEKTIVNOG  UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM  SLUŽBAMA

Predavač: Tajana Drakulić, dipl. iur. tajnica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske 

Odaziv na seminar bio je izuzetno velik. Prijavilo se više od 170 sudionika iz preko 40 ustanova socijalne skrbi. Zanimljive teme, stručni predavači i aktivno sudjelovanje prisutnih, da su svi prisutni ocijenili seminar najvećom ocjenom i kazali da novi, sličan ovom očekuju što prije.

Koristim priliku da Vas sve pozovem na niz okruglih stolova i radionica koje će sindikat, u  sklopu provedbe EU projekta „Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga u području socijalne skrbi“ sljedećih nekoliko mjeseci održati diljem Hrvatske. Cilj okruglih stolova i radionica je jačanje socijalnog dijaloga između poslodavaca i sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća, predstavnika radnika u upravnim vijećima te ostalih predstavnika radnika

U ime Sindikata zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji i provedbi seminara, a posebno hvala ministrici Nadi Murganić, državnoj tajnici Mariji Pletikosa, predavačima Viktoru Gotovcu, Nenadu Šimunecu, Ireni Cvitanović, Jasminki Horvatić, Sandri Pezo i Tajani Drakulić.

                                                                                                Predsjednica Sindikata

                                                                                                     Jadranka Dimić