PISMO MINISTRICI – UGOVORI O RADU NA ODREĐENO?

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,

                                                                        OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

                                                                                    Ministrica gđa. Nada Murganić

Poštovana ministrice,

U proteklih nekliko godina u sustavu socijalne skrbi zapošljavali su se radnici  sa kojima su sklapani ugovori o radu na određeno radno vrijeme do “donošenja i usklađivanja akata“.

Obzirom da su odredbe iz članka 12. Zakona o radu NN 93/14 i 127/17 u pogledu zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme jasne i nedvosmislene, ovakav oblik zapošljavanja protivan je pozitivnim zakonskim propisima.

Uz nezakonite ugovore o radu, radi se i o degradaciji tako zaposlenih radnika, koji nemaju mogućnost riješavanja  svojih  egzistencijalnih potreba (ostvariti pravo na kredit banaka, dozvoljeni minus i sl).

Pojedini ugovori  o radu sklopljeni su na gore naveden način i prije 5-6 godina te se do danas status radnog odnosa tih radnika nije promijenio.

Obratili smo se Ministarstvu rada za mišljenje o zakonitosti  takovih ugovora o radu, te Vam isto dostavljamo u privitku.

Budući da je ovaj problem nezakonitih ugovora o radu, na koji smo u više navrata upozoravali, izražen več godinama, molimo Vas da se zauzmete da se ovaj problem nepotrebne diskriminacije zaposlenika što prije riješi  na način da se sa tim radnicima sklope ugovori o radu na neodređano vrijeme obzirom na ništetnost i nezakonitost postojećih ugovora o radu.

Sa poštovanjem,

 Predsjednica Sindikata

Jadranka Dimić, dipl.soc radnik