Priopćenje za medije – Rezultati izjašnjavanja člansva o ponudi Vlade RH o povećanju osnovice za plače od 3 posto

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske proveo je izjašnjavanje članova sinidkata o prijedlogu Vlade RH o povećanju osnovice za plaće od 3% u javnim službama s primjenom od 01. siječnja 2019. godine.

Izjašnjavanju je pristupilo 74,10% članova od kojih se protiv prijedloga Vlade RH izjasnilo 87,95%.

Ishod izjašnjavanja članova rezultat je dugogodišnjeg nezadovoljstva radnika koji rade preko svih zakonom propisanih normativa te je zbog nedovoljnog broja zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi upitna kvaliteta usluga prema našim korisnicima.

Napominjemo da je u trenutku donošenja Odluke Vlade RH o zabrani zapošljavanja u javnim službama 2016. godine u sustavu socijalne skrbi nedostajalo prema postojećim normativima 22% zaposlenika, a sustav je brojio 8800 zaposlenika čije se plaće isplaćuju iz državnog proračuna. Nakon stavljanja van snage Odluke Vlade RH o zabrani zapošljavanja u javnim službama 2018. godine sa novim zapošljavanjima sustav socijalne skrbi broji 7127 zaposlenika.

Niske plaće, neadekvatni uvjeti rada imaju za posljedicu pojačan odlazak u inozemstvo medicinskih sestara, njegovatelja, kuhara, socijalnih radnika ….

Ponudu Vlade RH držimo neozbiljnom politikom plaća prema javnim službama, a posebice prema sustavu socijalne skrbi ukoliko se želi zadržati mlad i perspektivan kadar, u protivnom

Vlada mora preuzeti odgovornost za nekvalitetno funkcioniranje sustava i nemogućnost pružanja adekvatne skrbi prema korisnicima – građanima RH.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske će zajedno s reprezentativnim Sindikatima koji djeluju u javnim službama, a temeljem rezultata izjašnjavanja o ponudi Vlade, pokrenuti sve sindikalne akcije uključujući i štrajk.

Predsjednica Sindikata

zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Jadranka Dimić, dipl. soc. radnica