Završeno ankentiranje u sustavu socijalne skrbi

Poštovane kolegice i kolege,

obaviještavamo Vas da je 25. rujna 2018. završeno anketiranje  o uvjetima rada i participaciji radnika u suodlučivanju u ustanovama socijalne skrbi, koje provodi Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske u okviru EU projekta  “Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga u području socijalne skrbi”. Uspješno je anketirano 825 zaposlenika u sustavu socijalne skrbi.

Rezultati istraživanja bit će tiskani u brošuri koja će biti distribuirana svim ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj, te javno objavljeni na web stranici projekta.

Svima koji su sudjelovali u anketi zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.