Članak 53. točka 12. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi – (ne) primjena

Zagreb, 06. rujna 2018.

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,

MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

POMOĆNIK MINISTRICE ZA FINANCIJE,

PRORAČUN I UGOVARANJE S PRUŽATELJIMA

USLUGA

CIJ. GOSP. JOSIP MASNIĆ

Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

Predmet: Zamolba

Poštovani,

kao što i sami znate odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi primjenjuju se od 01. lipnja 2018. godine. Međutim, tijekom proteklog vremena zaprimili smo brojne upite vezane uz obračun plaće u svezi primjene članka 53. točke 12. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koje odredbe uređuju uvećanje osnovne plaće zaposlenika za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti (preddipolmski ili diplomski sveučilišni studij, poslijediplomski specijalistički studij – mag., sveuč. mag mr. spec.) odnosno za 15% ako zaposllnik ima znanstveni stupanj doktora znanosti.

Naime, računalni program za obračun plaće u ustanovama socijalne srkbi ne „prepoznaje“ neke akademske i stručne nazive i akademske stupnjeve koje su zaposlenici stekli pa se pri obračunu plaća iskazuju poteškoće jer nije moguće zaposlenicima koji ostvaruju prava iz gore navedenog članka na ispravan način obračunati plaću.

Ovim putem molimo za Vašu žurnu intervenciju kako bi se navedeno ispravilo te se pristupilo ispravnom obračunu plaća za zaposlenike koji udovoljavaju uvjetima iz članka 53. točka 12. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

Molimo da nas obavijestite o istom kako bi mogli prenijeti informaciju članovima.

Unaprijed zahvaljujemo

S poštovanjem

Predsjednica Sindikata

Jadranka Dimić , dipl. soc. radnica