NAJAVA O PROVOĐENJU ANKETE

Poštovane kolegice i kolege, zaposlenici u sustavu socijalne skrbi

zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske u sklopu EU projekta Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga u području socijalne skrbi provodi anketu o uvjetima rada i participaciji radnika u suodlučivanju u ustanovama socijalne skrbi.

Cilj je ankete detektirati probleme u sustavu radničkih vijeća i participaciji radnika u suodlučivanju te izravno dati priliku zaposlenicima u sustavu da se očituju o psihosocijalnim rizicima na svojim radnim mjestima, kao i izvorima profesionalnog stresa i uvjetima rada.

Rezultati dobiveni anketiranjem koristiti će se za izradu dokumenta kojim će se resornom ministarstvu i Vladi RH predložiti izmjene i potrebna poboljšanja u sustavu, a koja se izravno odnose na unapređenje uvjeta rada.

Anketno ispitivanje provoditi će se putem interneta, a anonimnost i tajnost podataka su zajamčeni svim sudionicima. Sindikalni povjerenici u ustanovama dostaviti će na e-mail zaposlenicima link na kojem se može pristupiti anketnom upitniku.  Anketa će biti dostupna na web stranici sindikata i na web stranici EU projekta

Anketa će Vam biti dostavljena i objavljena na web stranicama do 06. rujna 2018. Molimo Vas da po primitku linka s anketnim upitnikom odvojite 10-tak minuta svoga vremena za popunjavanje ankete i svojim viđenjem trenutnog stanja i ukazivanjem na probleme doprinesete kreiranju kvalitetnijih radnih mjesta u našem sustavu.

S poštovanjem,

         Predsjednica sindikata

   Jadranka Dimić dipl. soc radnik