Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem ˝Kako omogućiti palijativnu skrb i medicinu u ustanovama socijalne skrbi˝

Poštovani,

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Hrvatski liječnički zbor

u suradnji sa:

Studijski centar socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska komora socijalnih radnika

Hrvatska komora medicinskih sestara

Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

HUMS – Društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ
pod pokroviteljstvom,
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske
i
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
organizira i poziva Vas na

Konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem

“KAKO OMOGUĆITI PALIJATIVNU SKRB I MEDICINU U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI”

koja će se održati u Zagrebu, 21. i 22.09.2018. u hotelu Antunović.

Više informacija možete saznati ovdje