Dopis ministrici od 3. kolovoza 2018.

Zagreb, 03. kolovoza 2018.

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,
MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
MINISTRICA
Cij. gđa Nada Murganić

Poštovana ministrice,

upoznati smo sa dostavljenim Uputama Vašeg ministarstva od dana 24. srpnja 2018. godine i dana 30. srpnja 2018. godine u svezi Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Uvidom u iste razvidno je da je Uputa od 30. srpnja 2018. godine u suprotnosti sa Uputom od 24. srpnja 2018. godine u dijelu koji se odnosi na svrstavanje radnih mjesta u a)Položaje I vrste –8. Voditelj odjela ,9- Voditelj stručne cjeline ; b) Položaji II vrste voditelj odjela, voditelj stručne cjeline sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 57/18) .

Naime istom uputom je određeno da „–Ukoliko u ustanovi , sukladno važećim propisima, nije ustrojena stručna cjelina ili odjel, niti je unutar odjela rad organiziran po stručnim cjelinama  za obavljanje administrativnih , računovodstveno-financijskih i pomoćno –tehničkih poslova, već je obavljanje tih poslova pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja, upućujemo na odgovarajuću primjenu odredbe članka 1. Uredbe/13 u smislu pripadajućeg koeficijenta za radno mjesto „voditelj računovodstva“ „ što je suprotno uputi od 24. srpnja gdje se navodi : „ Ukoliko je u ustanovi , sukladno važećim propisima , ustrojen odjel, voditelju odjela pripada koeficijent složenosti poslova radnog mjesta , ovisno o stručnoj spremi ….

Ukoliko je u ustanovi unutar odjela rad organiziran po stručnim cjelinama , tada voditelju stručne cjeline pripada koeficijent složenosti poslova radnog mjesta ovisno o stručno spremi: …..“

Uredbom o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 57/18) radno mjesto „Voditelj stručne cjeline“ , je „novo radno mjesto“ koje i nije moglo biti u dosadašnjim Pravilnicima o sistematizaciji .

Upravo je to bila  intencija da se radna mjesta  (voditelja računovodstva, voditelja odsjeka  i sl. ), svrstaju u radno mjesto „Voditelj stručne cjeline odnosno voditelj odjela” .

Posebno skrećemo pozornost da poslovi koji se obavljaju u računovodstvu čine stručnu cjelinu (ne u smislu Zakona o socijalnoj skrbi) već u smislu srodnosti poslova i povezanosti kroz proces obavljanja tih poslova. Iz istog razloga pomoćno-tehnički poslovi tvore cjelinu.

Zbog mnoštva dostavljenih upita i različitih tumačenja na „terenu“ molimo da izvršite korekciju uputa na način kako je gore navedeno te isto hitno uputite na adrese ustanova.

Ujedno molimo obavijest o učinjenom.
S poštovanjem

Jadranka Dimić, predsjednica Sindikata