Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Poštovani,

    Izvješćujemo Vas da je  Kolektivni ugovor za djelatnost  socijalne skrbi prihvaćen od strane Vlade RH i isti je je potpisan 21. lipnja 2018. s primjenom od 01. lipnja 2018. godine.

    Isto tako izvješćujemo da je Vlada RH na istoj sjednici donijela izmjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u dijelu koji se odnosi na članak 8. navedene Uredbe

Slijedom navedenog obavještavamo Vas o tijeku pregovora :

Pregovori za  Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi započeli su  21. studenog 2017. godine, a završeni su 18. lipnja 2018. godine kada je tekst parafiran drugi put.

Paralelno sa pregovorima za Kolektivni ugovor, kroz zajedničku radnu skupinu resornog ministarstva i Sindikata pristupili smo izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.  Sindikat je tijekom cijelih pregovora zauzeo stav  da se neće pristupiti potpisivanju Kolektivnog ugovora  dok Vlada ne donese izmjenu Uredbe.  Napominjemo da je zajednička intencija Sindikata  i nadležnog ministarstva bila da se predloženim tekstom Uredbe obuhvate  sva radna mjesta u sustavu.

Zajednički prijedlog izmjene Uredbe Sindikata i minstarstva upućen je ostalim nadležnim ministarstvima na suglasnost.

  1. svibnja 2018. godine nazočili smo sastanku u resornom ministarstvu povodom „odbijenice „ Ministarstva financija u dijelu koji se odnosi na dostavljeni prijedlog Uredbe. Na sastanku je dogovoreno da se Ministarstvu financija uputi dodatno obrazloženje prijedloga Uredbe. (u privitku „odbijenica“ Ministarstva financija).

28.svibnja  2018. godine nazočili smo sastanku sa ministricom te smo izvješteni da je Ministarstvo financija ponovno odbilo dati  suglasnost na predloženi tekst Uredbe u dijelu koji se odnosi na radna mjesta iz članka  1. Uredbe .

Slijedom te činjenice Sindikat  je zatražio nastavak pregovora za KU te zahtijevao uvećanje dodataka na uvjete rada za navedene radnike na 16% . Prijedlog je od strane resornog ministarstva prihvaćen te je kao takav parafiran 04. lipnja 2018. (prilog u privitku)

Dodatni problem koji se pojavio bila je namjera ministarstva da se Uredba uputi u javno savjetovanje čemu smo se oštro usprotivili naglašavajući činjenicu da za niti  jednu uredbu o koeficijentima u javnim službama nije proveden takav postupak. Držimo da je takav postupak Ministarstva bio nepotreban i nekorektan  obzirom na činjenicu da su  plaće  u javnim službama  javne i nismo vidjeli svrhu  uključivanja „zainteresirane” javnosti u postupak donošenja izmjene Uredbe za socijalnu skrb. (prilog u privitku)

Dana 15. lipnja 2018. godine  resorna ministrica informirala nas je  da je Ministarstvo  financija  odbilo suglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora,  izričito za članak  54. i članak  55. u dijelu koji se odnosi na povećanje dodataka na uvjete rada – 16%.  S time u vezi uputili smo dopis ministru financija gospodinu Zdravku Mariću . ( u privitku „odbijenica „Minstarstva financija i dopis Ministru financija).

  1. lipnja 2018. održan je sastanak pregovaračkih odbora ministarstva  i sindikata na kojem smo se zajednički očitovali na „odbijenicu“ Ministarstva financija , zauzeli zajednički stav da postoje opravdani razlozi za uvećanje plaća radnicima koji su obuhvaćeni člankom 1. Uredbe te smo  uputili dodatno obrazloženje spornih članaka Ministarstvu financija.( u privitku )

Ministarstvo  financija ponovno je  odbilo prijedlog parafiranog KU u dijelu koji se odnosi na dodatke na uvjete rada za računovodstvene, administrativne, pomoćno-tehničke i druge poslove  za koje je  prijedlog bio 16% o čemu nas je obavijestila resorna ministrica 19. lipnja 2018.

S obzirom na uzastopno kategorično odbijanje Ministarstva financija i inzistiranje Vlade RH da se Kolektivni ugovor i Uredba donesu zajedno na sjednici Vlade RH zakazanoj 21. lipnja 2018. godine , a budući da su  iscrpljene sve mogućnosti daljnjih pregovora pristupilo se izjašnjavanju navedenog teksta KU od strane Središnjeg odbora našeg sindikata i Republičkog odbora Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi  kao drugog sindikata u pregovorima.

Podsjećamo da Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike  u djelatnosti socijalne skrbi ističe  30. lipnja 2018. godine. Vlada RH bi u slučaju  nepotpisivanja KU donijela jednostranu novu odluku o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi na slijedećoj sjednici.

To bi značilo  da radnici ostaju  bez ugovorenog uvećanja plaća  kroz Uredbu i Kolektivni ugovor .

Slijedom navedenog Središnji odbor Sindikata socijalne skrbi  i Republički odbor Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi   donijeli su  odluku o potpisivanju teksta KU kojom su spriječili mogućnost da plaće u sustavu ostanu na sadašnjoj razini.

Iako smo postigli do sada najveće uvećanje plaća nezadovoljni smo činjenicom da nije postignuto uvećanje plaća za sve radnike u sustavu . Stoga će  Središnji odbor  početkom mjeseca srpnja donijeti akcijski plan daljnjih sindikalnih aktivnosti kojeg ćemo provoditi u cilju pritiska na Vladu RH za uvećanje plaća za radnike iz članka 1. Uredbe.

Vjerujemo da ćemo u ovom dijelu  postići konsenzus  svih sindikata javnih službi obzirom na činjenicu da su člankom 1. Uredbe obuhvaćeni i radnici iz ostalih javnih službi.

Kolektivnim ugovorom između ostalog , uspjeli smo ugovoriti povećanje  dodataka s osnova uvjeta rada, ugovoriti obvezu poslodavca za donošenje odluke o napredovanju u zvanje mentora i savjetnika , plaćanje prekovremenog rada , uvećanje plaće za rad „samo u drugoj smjeni“ , plaćanje noćnog rada u „punoj satnici“ , uvećanje plaće za specijalističke studije ,  obvezu Ministarrtva za izmjenu Kaznenog zakona u cilju osiguranja da se  radnika u sustavu socijalne skrbi smatra službenom osobom i dr.

 Sa poštovanjem,

                                                                                                           Jadranka Dimić, predsjednica

Dokumenti za poreuzimanje