Poziv za savjetovanje na temu AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI – Trogir 06.06.2018.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske u suradnji sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i stručnim časopisom „Radno pravo“ organizira savjetovanje na temu: “AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI”

Program savjetovanja:

06.06.2018.        smještaj sudionika u hotelu Medena

07.06.2018.        Kongresna dvorana hotela Medena

*9:30 do 10:00       Prijava i registracija sudionika

*10:00 – 10:15       Uvodna riječ: Nada Murganić, ministrica za demografiju,

obitelj,  mlade i socijalnu politiku

*10:15 – 11:00     ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA

Predavač: Krešimir Rožman, dipl.iur,urednik Radnog prava

*11:00 – 12:00        PLAĆE RADNIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

Predavač: prof.dr.sc Vatroslav Zovko, dipl.oec, stalni sudski vještak

*12:00 – 13:00        RASPRAVA

*13:00 – 16:00        PAUZA ZA RUČAK I SLOBODNO VRIJEME

*16:00 – 17:00     NAPAD KORISNIKA – NAKNADA ŠTETE KROZ SUDSKU PRAKSU

Predavač: Željko Petrišić, dipl.iur, odvjetnik

 

*17:00 – 18:00     PRAVNA NESIGURNOST I OBAVEZNO OSIGURANJE OD ŠTETE

Predavač: Andrija Stojanović, dipl.oec

*18:00 – 19:00       RASPRAVA

08.06.2018.        Kongresna dvorana hotela Medena

*10:00 – 11:00       KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Predavači:     Dijana Matić dipl.iur. Ministarstvo za demografiju,

obitelj, mlade i socijalnu politiku

Jadranka Dimić, dipl.soc radnik, Sindikat zaposlenika u djelatnosti  socijalne skrbi Hrvatske, predsjednica

*11:00 – 12:00        BESPOMOĆNOST – UZROK STRAHA I DEPRESIJE

Predavač:     Boris Hudina, psiholog

*12:00 – 13:00        RASPRAVA

*13:00 – 13:15       Završna riječ i ZATVARANJE SAVJETOVANJA

Jadranka Dimić, dipl. soc. radnik predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Kotizacija (obrazac prijave za savjetovanje – na zadnjoj stranici): 1.250,00 kn

Za članove Sindikata socijalne skrbi: 1.050,00 kuna

Plaćanje izvršiti na:

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Zagreb, Baštijanova 48,

OIB 38729324054,

IBAN HR2123400091110017896

Opis plaćanja: Seminar Trogir

Svi sudionici dobivaju na poklon 3 od 4 ponuđene knjige :

 

1.DETALJNI KOMENTAR ZAKONA O RADU

Autori: Domagoj Franjo Frntić, Iris Gović Penić, Darije Hanzalek, Darko Milković, Nataša Novaković, Krešimir Rožman

Detaljni komentar svakog pojedinog članka Zakona o radu, uz pojedine članke najnovija sudska praksa, sudska praksa suda Europske Unije, mišljenja Ministarstva rada i Mirovinskoga sustava

2.KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Autor: Bruno Moslavac

Priručnik o kaznenopravnoj zaštiti radničkih prava izvorno je djelo u kojemu se po prvi puta u pravnoj povijesti hrvatskog kaznenog i radnog prava piše o uređenju zaštite temeljnih i drugih prava radnika uporabom mehanizma kaznene represije.

3.RADNO VRIJEME

Autor: Krešimir Rožman

Spoj vrhunskog stručnog teksta i praktičnih rješenja i savjeta. Sve o radnom vremenu, odmorima, dopustima, na jednom mjestu!

 

4.RADNI ODNOSI U SOCIJALNOJ SKRBI

Autori:Dr. sc. Viktor Gotovac, Mr. sc. Iris Gović Penić, Dražen Opalić, Krešimir Rožman

SADRŽAJ KNJIGE:

  1. Ugovor o radu i ugovor o djelu te autonomija ugovornih strana pravnog odnosa u izboru između njih
  2. Radno vrijeme, odmori i dopusti
  3. Pravni aspekti plaća
  4. Porezni tretman plaće
  5. Zaštita od uznemiravanja i mobinga u radnim odnosima kroz sudsku praksu
  6. Posebnosti radnih odnosa u socijalnoj skrbi

Plaćanje smještaja (dva puna pansiona hotel Medena) na

Certitudo partner d.o.o.

VI Podbrežje 24, 10000 Zagreb

OIB:   41358203921

IBAN:    HR44 2340 0091 1106 2576 9

Poziv na broj: HR 00

 

Smještaj je moguć i u apartmanskom naselju Medena

 

Rezervacija smještaja:

 http://certitour.com/kongresi/savjetovanje-aktualnosti-u-socijalnoj-skrbi/

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA SAVJETOVANJU