Izvješće sa 2., 3., i 4., sastanka Pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske koji su održani dana 30. studenog 2017., dana 05. prosinca 2017., i dana 07. prosinca 2017. godine.

Prije samog postupka pregovaranja Predsjednica  Sindikata zaposlenika u djelatnosti  socijalne skrbi podsjeća na predstojeće blagdane te upućuje zamolbu da nadležno Ministarstvo dostavi ustanovama naputak da se božičnica može isplatiti i u gotovu novcu s  obzirom da velik broj zaposlenika ima zaštićeni račun.

Pomoćnik ministrice gosp. Josip Masnić se obvezao da će ustanove izvjestiti o tome da će se božićnica isplatiti  na isti način kako je to učinjeno i prethodne godine.

U postupku pregovaranja tijekom 2. sastanka suglasno je dogovoreno odnosno usvojeno 6 članaka (8.-13. članka). Od 14.-18. članka sadržaj ostaje „otvoren“ i o njemu  će se pregovarati tijekom slijedećih sastanaka. Tijekom  pregovora , Pregovarački odbor Vlade konstantno se poziva na smjernice Vlade kojima se traži da se ugovorena prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama , odredbe Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu ne unose u tekst GKU-a.  Sindikat se protiv takvom načinu pregovora obzirom na činjenicu da se radi o Kolektivnom ugovoru kojima se reguliraju prava za djelatnost socijalne skrbi osobito imajući u vidu činjenicu da je Vlada u prošlom sazivu jednostrano otkazala Temeljni kolektivni ugovor .

Na 3. sastanku prije pristupanja postupku pregovaranja Sindikat  ponovno traži da nadležno ministarstvo žurno dostavi naputak da se božičnica može isplatiti  i u gotovu  novcu. U postupku pregovaranja tijekom ovog sastanka pregovaralo se od 19. – 27. članka s time da su  usuglašena 3 članka.

Na kraju sastanka sindikati su iznijeli stav da su izrečene smjernice Vlade za njih u cjelosti neprihvatljive . Zatražili su da  pregovarački odbor Vlade izvrši dodatne konzultacije o smjernicama Vlade i da o tome izvjeste Sindikate na slijedećim pregovorima .

Na 4. sastanku  pregovarački odbor Vlade  izvjestio je o njihovoj obvezi pridržavanja smjernica Vlade u pregovorima za GKU. Sindikat je iznio stav da smjernice Vlade nisu obvezujuće za pregovarački odbor Sindikata . Obzirom na činjenicu da Sindikat socijalne  skrbi neće potpisati GKU bez izjašnjavanja članstva, a za čiju provedbu je potrebno izvjesno vrijeme predsjednica Sindikata upozorila je na kratkoću roka za pregovaranje.

Prišlo se postupku  pregovaranja  od 28.-33. članka te na ovom sastanku nije usuglašen niti jedan članak .

Slijedeći sastanak pregovaračkih odbora zakazan je za dan 14.prosinca 2017. godine.