KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZJAŠNJAVANJU O POTPISIVANJU TKU